Hånd som holder en prestekrage blomst

Indeksfond

Indeksfond er helt vanlige aksjefond, men med svært lave kostnader. Indeksfond har som mål å følge verdiutviklingen i et referansemarked så nært og billig som mulig. 

En referanseindeks er en målestokk for verdien av aksjene/verdipapirene i et marked eller på en børs. Endringer i referanseindeksens verdi viser den gjennomsnittlige utviklingen for aksjene i det aktuelle markedet. 

Fordi indeksfond investerer likt som referanseindeksen, slipper forvalteren å bruke tid på å vurdere hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. Dette gjør at indeksfond koster mindre enn aktive aksjefond. Alt annet likt; betaler du mindre for sparingen, får du mer penger igjen selv.

Laster ...