KLP_generasjonstur_natur

Vær klar over dette om du har særaldersgrense og er ufør

Pensjonen din fra KLP kan bli liten og din samlede inntekt kan bli lavere mellom aldersgrensen din og 67 år.

Når du passerer aldersgrensen for stillingen din, får du alderspensjon fra KLP i stedet for uførepensjon. Mottar du uføretrygd fra folketrygden (Nav), får du fortsatt denne fram til du fyller 67 år. Når KLP utbetaler alderspensjon og Nav utbetaler uførepensjon, betyr dette at pensjonsutbetalingen fra KLP kan bli kraftig redusert. Mange sitter ofte bare igjen med uføretrygden i folketrygden.

Hvem har særaldersgrense?

Du har særaldersgrense hvis aldersgrensen for stillingen din er 65 år eller lavere. Aldersgrensen for stillingen er 65 år for mange i KLP (for eksempel sykepleiere, hjelpepleiere og renholdere), men noen har lavere særaldersgrense (for eksempel brannkonstabler og ambulansearbeidere som har 60 år).

Du kan sjekke aldersgrensen din på Min Side.

Hva får uføre?

Uføre kan få uførepensjon fra KLP sammen med uføretrygd fra folketrygden (Nav).

Hvorfor blir pensjonen fra KLP lav fra særaldersgrensen?

Alderspensjonen fra KLP skal samordnes med folketrygden. Denne samordningen skjer ved at vi først beregner alderspensjonen din. Alderspensjonen fra KLP utgjør i utgangspunktet 66 prosent av lønnen (pensjonsgrunnlaget). Deretter beregner vi et samordningsfradrag for den uføretrygden du mottar i folketrygden. Uføretrygden fra folketrygden utgjør normalt 66 prosent av lønnen (pensjonsgrunnlaget) ved full trygdetid. Både alderspensjonen fra KLP og fradraget for uføretrygden blir justert ut fra medlemstiden i KLP.

I praksis betyr dette at når alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal samordnes med uføretrygden i folketrygden kan resultatet bli magert. Mange pensjonister får ikke lenger uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen, og sitter ofte bare igjen med uføretrygden i folketrygden.

Ble du ufør før 2015 kan du være dekket av overgangsregler i forbindelse med uførereformen som kan sikre deg høyere pensjon fra KLP frem til 67 år.

Hvorfor er reglene slik?

Mange reagerer på at inntekten kan bli lavere fra særaldersgrensen og frem til 67 år enn for uføre som ikke har særaldersgrense. Samtidig er det nyttig å være klar over Stortingets begrunnelse. Inntekten blir på nivå med det de arbeidsføre med særaldersgrense får. De får som hovedregel 66 prosent i alderspensjon fra aldersgrensen og frem til 67 år hvis de har full opptjening.

Ny beregning fra 67 år

Pensjonen fra KLP vil normalt øke igjen fra 67 år. Da mottar du alderspensjon fra folketrygden (Nav) fra 67 år i stedet for uføretrygd. Alderspensjonen fra folketrygden vil i de fleste tilfeller bli lavere enn det du fikk i uføretrygd. Men fra 67 år skal alderspensjonen fra KLP beregnes (samordnes) sammen med alderspensjon fra folketrygden. Da øker normalt alderspensjonen fra KLP igjen. Samlet pensjon kan likevel bli lavere enn den du hadde frem til aldersgrensen.

Oppsummert 

Er du ikke dekket av overgangsreglene eller har du blitt ufør etter 2015 fra en stilling med særaldersgrense bør du være forberedt på at:

  • Det kan bli endringer i inntekten din både ved aldersgrensen for stillingen og ved 67 år.
  • Du kan få liten eller ingen alderspensjon fra KLP mellom aldersgrensen for stillingen og 67 år.
Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Hva får uføre i alderspensjon?

27.11.23

Er du ufør og lurer du på hvor mye du får i alderspensjon? Du får ikke det samme i alderspensjon som du fikk i inntekt som ufør. 

Middelaldrende kvinne

Pensjonistlønn

15.03.24

Ønsker du å jobbe uten at pensjonen din fra KLP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.