Illustrasjonsfoto

Så mye kan du få i pensjon om du er født i 1958

Vurderer du å jobbe etter 67 år kan tjenestepensjonen din bli mindre. Vi har laget et eksempel med forutsetning om at du er født i 1958 og har full opptjening i tjenestepensjonen.

I vårt eksempel har vi forutsatt at du har en lønn (pensjonsgrunnlag) på 600.000 kroner. Du begynte i offentlig sektor da du var 25 år og har hele karrieren i offentlig sektor. Det vil si at du har full opptjening med minst 30 års opptjening på heltid og jobber i en stilling med offentlig tjenestepensjon når du går av med pensjon.

Pensjonsgraf tjenestepensjon eksempel født 1958

Grafen viser tjenestepensjonen i kroner og hvordan denne utvikler seg om du jobber etter 67 år. Eksempelet er beregnet for en som er født i 1958, men er representativt for alle som er født i 1954-1958. Lenger ned står det en tabell som viser tjenestepensjon, folketrygd, sum pensjon og pensjon som andel av lønn (pensjonsgrunnlag).

Størst tjenestepensjon ved 67 år

Tjenestepensjonen blir størst om du går av ved 67 år. Det skyldes at du får et individuelt garantitillegg. Garantitillegget sikrer at samlet pensjon etter samordning blir 66 prosent når vi beregner at folketrygden og tjenestepensjonen tas ut samtidig og tidligst ved 67 år. Du får ikke mer i tjenestepensjon eller garantitillegg om du tar ut folketrygden før 67 år.

Er du født i 1958 får du 50 prosent av folketrygden beregnet med gamle regler og 50 prosent beregnet med nye regler. Tilsvarende blir 50 prosent av tjenestepensjonen samordnet med gammel folketrygd og 50 prosent blir samordnet med ny folketrygd.

Jobber du til du er 69 år og 9 måneder, får du tilpasset deg levealdersjusteringen eller det som kalles for justeringstall 1 beregnet med delingstall. Er du født i et annet år kan du sjekke når ditt årskull når justeringstall 1.

Velger du å jobbe etter dette tidspunktet blir tjenestepensjonen raskt mindre, men du er sikret litt i tjenestepensjon.

Noen viktige poenger

  • Beregningene viser tjenestepensjon på avgangstidspunktet.
  • For å kunne vurdere lønnsomheten av å stå ett år ekstra bør du summere reduksjonen i tjenestepensjon over livsløpet og vurdere dette beløpet opp mot lønnen du får ved å jobbe. Både det at du ikke mottar tjenestepensjon det året du jobber og den livsvarige reduksjonen av tjenestepensjon, medfører at den økonomiske nytten av å jobbe etter 67 år blir liten.
  • Eksempelet får ikke mer utbetalt fra folketrygden over livsløpet om uttaket av folketrygden utsettes og personen lever omtrent like lenge som gjennomsnittet, men det er en opptjeningseffekt i folketrygden av å jobbe et år til.
  • Årsaken til at pensjonen ikke går helt i null dersom du står lenge i jobb skyldes kronetillegget i de nye samordningsreglene som samordner tjenestepensjonen med ny folketrygd. De som er født før 1954 får ikke dette tillegget og vil dermed gå i null dersom de jobber tilstrekkelig lenge.

Tabellen viser tjenestepensjonen fra KLP (alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon), folketrygd, sum pensjon i kroner og pensjon som andel av lønn ved forskjellig avgangsalder. Det forutsettes at du tar ut all pensjon ved avgangsalderen.

Har du full opptjening, men en litt høyere eller lavere lønn kan du se på hva pensjon som andel av lønn utgjør. Det vil sannsynligvis være overførbart til deg. Er du født i 1954-1958 og har full opptjening kan du ha nytte av eksempelet.

Fleksibelt uttak av folketrygd

Du kan velge når du vil ta ut folketrygden fra du er 62 år. Det er for eksempel mulig å ta ut folketrygden ved 67 år og få 287.000 kroner i alderspensjon fra NAV i dette eksempelet.

Tjenestepensjonen blir beregnet når du helt eller delvis slutter å jobbe i en stilling med offentlig tjenestepensjon. Jobber du i en stilling med offentlig tjenestepensjon til du er 71 år, får du 55.000 kroner i alderspensjon fra KLP i dette eksempelet.

Har du gått av med særalderspensjon, eller AFP før 67 år eller blitt ufør?

Jobber du i en stilling med særaldersgrense kan du som hovedregel gå av med alderspensjon (særalderspensjon) ved særaldersgrensen eller etter 85-årsregelen. Har du full opptjening får du 66 prosent i pensjon fra offentlig tjenestepensjon frem til 67 år.

Fra 67 år får både særalderspensjonistene og alle som har gått av med AFP (førtidspensjon), alderspensjon fra tjenestepensjonen. Denne alderspensjonen skal beregnes sammen (samordnes) med folketrygden, levealdersjusteres og eventuelt tilføres individuelt garantitillegg.

Gjelder dette deg kan du se på hva pensjonen kan bli fra 67 år i eksempelet.

Men husk at opptjeningen din før du gikk av med pensjon, har betydning for hva du individuelt får i pensjon. Mange har for eksempel ikke full opptjening eller har jobbet noen år på deltid. 

Har du uførepensjon får du også beregnet alderspensjonen din fra 67 år. Da får du opptjening i KLP av det pensjonsgrunnlaget du hadde før du ble ufør. Du kan se på pensjonsberegningen ved 67 år.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Les også

Helsearbeider

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

14.04.23

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

KLP_generasjoner_parken

Bruttopensjon for nybegynnere

24.05.23

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

03.10.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.