Jente mann terapibasseng

Alderspensjon til uføre

Er du ufør og født i 1963 eller senere? Lurer du på hvor mye du får i alderspensjon? Her er det vi vet.

Mor med datter på nakken

Spar litt ekstra hvis du kan

Det er lurt å spare litt ekstra til pensjon. Vi gir deg noe tips om hvordan.

Hvordan spare til pensjon?

De som er uføre skal få alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra KLP fra 67 år, slik som i dag. I folketrygden tjener man opp til alderspensjon frem til 62 år.

Uføre som er født i 1963 eller senere, skal tjene opp alderspensjon i den endrede pensjonsordningen fra 2020. Denne pensjonen kalles påslagspensjon. Grunnlaget for opptjening av pensjonen er inntekten fra tidspunktet vedkommende ble ufør.

Alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull.

De som er arbeidsføre kan velge å jobbe lenger for å tilpasse seg denne levealdersjusteringen. På den måten kan de få høyere alderspensjon ved å velge å jobbe lenger.

Hovedregelen er at retten til uførepensjon faller bort når medlemmet når aldersgrensen for stillingen, men senest fra 67 år.

De som er uføre kan ikke kompensere for levealdersjusteringen slik som de arbeidsføre. Derfor er alderspensjonen for de uføre som er født i 1953 eller tidligere, delvis skjermet for levealdersjusteringen. Dette er ment å være en midlertidig ordning.

For de som er uføre skal alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon og folketrygden gi et godt samlet pensjonsnivå fra 67 år sammenlignet med arbeidsføres alderspensjon. Samtidig skal de uføres alderspensjon stå i et rimelig forhold til den alderspensjon de som kan jobbe får.

Myndighetene skal se på reglene for både folketrygden og offentlig tjenestepensjon samlet. De må veie ulike hensyn mot hverandre og skal senere vedta en langsiktig løsning for hvordan alderspensjonen fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal beregnes for uføre. Når dette blir avklart, er det foreløpig for tidlig å si.

Beregn pensjonen din

Du kan få en prognose på hva du kan få i alderspensjon og sjekke opptjeningen din ved å logge inn på Min side

Interessante artikler

Yvonne Lid-Hjelle

– Har ikke angret ett sekund på at jeg byttet bank

Yvonne Lid-Hjelle (35) har vært kunde i KLP Banken i over ett år. Det er hun meget godt fornøyd med, og angrer på at hun ikke har byttet bank tidligere.

13.08.19

Martin Kalland Johansen jobber som renovasjonsarbeider i Fredrikstad kommune.

– Nå blir jeg hos dere for alltid!

Da uhellet først skjedde, var Martin Kalland Johansen (31) imponert over hvor smertefritt prosessen med skadeoppgjøret gikk.

17.06.19

Roar og Reidun

Ekstra penger til båt og bobil

Da Reidun Brustad (62) og Roar Farteig (63) flyttet til Bogen i Ofoten begynte de å sjekke ulike forsikringsselskaper. Valget var enkelt da de så hvor mye de kunne spare ved å flytte forsikringene til KLP.

17.06.19

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan opptjeningsreglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere.

11.03.20

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

04.03.20

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

05.03.20