Hånd som holder en prestekrage blomst

Uførepensjon

Om du i løpet av livet blir syk og ikke lenger har rett på sykepenger, kan du ha rett på økonomisk støtte fra oss. Du må selv søke til KLP om denne støtten som heter uførepensjon.

Søk om uførepensjon

Økonomisk støtte hvis du blir syk

Dersom du blir syk og derfor får redusert inntekt kan du søke om økonomisk støtte fra oss. Vi kaller denne støtten for uførepensjon, og den utbetales enten når du har rett på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Eller du er syk i en så liten del av stillingen av du ikke har rett på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Denne støtten kan du få i en periode eller helt frem til du blir alderspensjonist.
Du søker selv på Min Side, så sjekker vi om du har rett på uførepensjon.

For deg som skal ha arbeidsavklaringspenger

Uførepensjon fra KLP er en økonomisk støtte du kan få i tillegg til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Både uførepensjon fra KLP og arbeidsavklaringspenger er midlertidig støtte frem til du er tilbake i arbeid. Husk at du må søke om uførepensjon fra KLP, det er ikke nok å bare søke arbeidsavklaringspenger fra NAV. Du vil da få to separate utbetalinger, en fra KLP og en fra NAV.

For deg som mottar uføretrygd

Uførepensjon fra KLP er en økonomisk støtte du kan få i tillegg til uføretrygd fra NAV. Både uførepensjon fra KLP og uføretrygd er støtte du får helt frem til du blir alderspensjonist. Har du ikke allerede uførepensjon fra KLP, må du huske å søke til oss. Du vil da få to separate utbetalinger, en fra KLP og en fra NAV.

For deg som er syk i en liten del av stilling

Du kan ha rett på uførepensjon i fra KLP selv om du ikke har rett på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Da må du ha minst 20 prosent lavere inntekt fordi du har blitt syk.

For deg som er midlertidig ansatt eller vikar

Også du som er eller har vært midlertidig ansatt eller vikar kan ha rett på uførepensjon. Vanligvis følger arbeidsgiver med på om ansatte søker om uførepensjon fra oss, men når du ikke lengre er hos denne arbeidsgiveren må du passe på dette selv. Du søker selv på Min Side når du ikke lengre har rett på sykepenger.

Du må søke selv

Det er viktig at du er klar over at du må søke selv, vi får ikke beskjed fra arbeidsgiver eller NAV når du blir syk. Det starter med at du selv fyller ut en enkel søknad på Min Side, så sjekker vi om du har rett på uførepensjon.

For å få uførepensjon må du oppfylle noen vilkår. Hvis du ikke er medlem i KLP i dag, men har vært det tidligere, les om mulighetene dine.

Hva får jeg?

Uførepensjonen fra KLP beregnes ut fra den lønnen du hadde da du ble ufør. Størrelsen på uførepensjonen avhenger av hvor ufør du er (uføregrad), hvor lenge du har vært medlem i KLP og om du har barn under 18 år (barnetillegg). Hvor mye du får fra KLP avhenger også av om du også får uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra Nav. På Min Side kan du sjekke hvor lenge du har vært medlem i KLP og søke om uførepensjon.

Slik beregnes støtten

Dette må du gjøre for å få uførepensjon

Det er alltid viktig å sjekke om du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav før du søker om uførepensjon fra KLP. Det er også viktig at arbeidsgiver er kjent med at du søker. Er du så syk at du har rett til  arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav, må du søke Nav først. Deretter kan du søke om uførepensjon fra KLP.
Er du syk, men ikke så syk at du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav, kan du likevel søke om uførepensjon fra KLP.

Mer om hvordan du søker om uførepensjon

Kan jeg jobbe samtidig som jeg får uførepensjon?

Du kan trygt velge å ha inntekt ved siden av uførepensjonen. Pensjonen du får er beregnet ut fra hva du forventer å ha i arbeidsinntekt. Om inntekten din endrer seg må du derfor melde fra til oss. Pensjonen vil da blir justert avhengig av hvor mye du jobber. Jobber du mer blir pensjonen redusert, men med en så liten del at det for de fleste vil lønne seg økonomisk å jobbe. Utbetalingen stopper først når du tjener 80 prosent, eller mer, av det du hadde i inntekt før du ble arbeidsufør.

Les mer om inntekt og uførepensjon

Hva må jeg gjøre om inntekten min endrer seg?

For å få riktig utbetaling av uførepensjon, er det viktig at du melder fra om hva du tjener. Registrerer du inntekten din på Min side, får du vår raskeste saksbehandlingstid, riktig pensjon med en gang og full oversikt over utbetalingene. Du kan også sende disse opplysningene via kontaktskjema.

Hva gjør jeg hvis jeg blir frisk?

Er du så heldig at du blir frisk og ikke lenger skal ha uførepensjon, melder du fra til oss.
Dette kan du gjøre på Min Side eller du kan gi oss beskjed via kontaktskjema.

Etteroppgjør for uførepensjon

Etteroppgjøret for uførepensjon skjer hvert år. Da sjekker vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt i uførepensjon i fjor. 

Mer om etteroppgjør

For pensjonister

Lurer du på når uførepensjonen din blir utbetalt eller når og hvordan pensjonen din blir regulert kan du finne mer om dette på siden for deg som mottar pensjon.

Spørsmål og svar

Hvor mye du får ubetalt i uførepensjon fra KLP er basert på hva vi har fått opplyst at du skulle tjene ved siden av uførepensjon. Når skatteoppgjøret er klart får vi opplysninger fra Skatteetaten om hva du faktisk tjente. I det årlige etteroppgjøret ser vi om du har fått utbetalt riktig pensjon eller ikke.
Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. Har du fått for lite, får du penger igjen. Da vil du få et brev fra oss. Får du ikke brev, har du fått riktig pensjon og alt er i orden.  Les mer om etteroppgjøret

Du kan sjekke om en større del av inntekten skal holdes utenfor etteroppgjøret, enn det vi allerede har holdt utenfor. Det kan gi deg et bedre etteroppgjør.

Disse inntektene kan du kreve at KLP holder utenfor etteroppgjøret:

  • Inntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon fra oss, men som ble utbetalt i det året vi gjør etteroppgjør for. Dette gjelder også næringsinntekt.
  • Feriepenger av inntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon fra oss
  • Feriepenger av inntekt som du hadde samtidig med at du fikk uførepensjon fra KLP kan du ikke holde utenfor etteroppgjøret.

Du kan rette opp etteroppgjøret ved å sende dokumentasjon på når inntekten var tjent opp. Det gjør du lettest ved å sende oss siste lønnslipp fra før du ble innvilget uførepensjon. Sender du annen dokumentasjon enn lønnslippen, er det viktig at dokumentasjonen viser hva du tjente før du ble innvilget uførepensjon.

Hvor mye du får i pensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra NAV eller ikke. Les mer her.

Du må melde fra til KLP om inntekten din endrer seg.  Hvis du blir sykere etter at du har begynt å jobbe hos en  annen offentlig arbeidsgiver så må du søke om økt uføregrad hos pensjonsleverandøren til den siste arbeidsgiveren. 

Du har anledning til å klage/anke. Det må du gjøre ved å sende skriftlig henvendelse til oss via kontaktskjema eller i posten.

Du søker om uførepensjon i den stillingen du er sykemeldt i. Jobber du flere steder og er syk i flere stillinger må du søke om uførepensjon fra begge stillinger/arbeidsgivere.

Du søker via Min Side.

Ja, du opparbeider deg rettigheter til alderspensjon selv om du er ufør. Det betyr at alle årene du har uførepensjon blir medregnet som medlemstid på samme måte som om du jobbet.

Ja, så lenge du er minst 20 prosent ufør så kan du søke om pensjon fra KLP. Har du søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så trenger vi ofte kopi av dette vedtaket for å vurdere saken hos oss. Du søker om uførepensjon på akkurat samme måte som ellers. 

Du får normalt uførepensjon fra KLP så lenge du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Hvis du får uførepensjon fra KLP uten at du samtidig har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så får du opplyst i vedtaket ditt hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan få uførepensjon fram til pensjonsalderen din. Deretter får du alderspensjon.

Aktuelle artikler

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

28.02.22

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Vilkår for å få uførepensjon

05.08.22

For å få uførepensjon må du oppfylle noen vilkår.

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

11.07.22

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

15.03.22

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

25.10.22

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Tre generasjoner på tur sammen.

Vær klar over dette om du har særaldersgrense og er ufør

18.11.22

Pensjonen din fra KLP kan bli liten og din samlede inntekt kan bli lavere mellom aldersgrensen din og 67 år.