Aldersgrenser

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. Her kan du lese om hva aldersgrensen din betyr.

De aller fleste har en stilling med en aldersgrense på 70 år. Dette innebærer at:

  • Du har rett til å jobbe til du er 70 år.
  • Du kan ta ut alderspensjon fra KLP når du er 67 år.
  • Hvis du er født i 1963 eller senere kan du ta ut alderspensjonen fra KLP fra fylte 62 år, uavhengig av aldersgrensen din.
  • Hvis du mottar uførepensjon, blir den regnet om til en alderspensjon når du når aldersgrensen din, men senest ved fylte 67 år.

Særaldersgrenser og 85-årsregelen

Noen stillinger har en særaldersgrense på 60 eller 65 år, fordi stillingen har en ekstra fysisk eller psykisk belastning. Stillinger som har særaldersgrenser, er for eksempel sykepleiere og brannkonstabler.

En aldersgrense på 60 eller 65 år innebærer at:

  • Du har rett til å jobbe til du er 70 år
  • Du kan ta ut alderspensjon fra oss når du er 60 eller 65 år
  • Hvis medlemstiden din pluss alderen din er 85 år til sammen, kan du ta ut alderspensjon tidligst når du er 57 år (for de med aldersgrense på 60 år), eller 62 år (for de med aldersgrense på 65 år). Dette kalles for 85-årsregelen.
  • Hvis du mottar uførepensjon, blir den regnet om til en alderspensjon når du når aldersgrensen din.

Hvis du er født i 1963 eller senere, finnes det noen unntak fra reglene ovenfor. Hva som gjelder for din særaldersgrense og ditt årskull kan du lese mer om her.

Særaldersgrense og bytte av stilling

Hvis du har en særaldersgrense og går over til en stilling med høyere aldersgrense, legges den nye aldersgrensen først til grunn etter 1 år i stillingen. Du kan derfor gå av med den tidligere, lavere aldersgrensen før det har gått 1 år.

Hvis du er sykepleier legges den høyere aldersgrensen til grunn fra den dagen du begynner i stillingen.

Hvis du er født i 1962 eller tidligere, kan du også ta ut alderspensjon etter en tidligere særaldersgrense, selv om du ikke har en særaldersgrense i dag. Dette er for eksempel aktuelt hvis du hadde en særaldersgrense i en tidligere stilling, men ikke i dagens stilling. Du må da oppfylle følgende vilkår:

  • Du må ha hatt særaldersgrensen i minst 15 år til sammen, og
  • Det må på tidspunktet du tar ut pensjon være mindre enn 10 år siden du hadde særaldersgrensen.


Logg inn på Min Side 

På Min Side finner du informasjon om pensjonen og medlemskapet ditt. Du kan estimere framtidig pensjon og selv endre dine personopplysninger. 

Logg inn

Les også

Middelaldrende kvinne

Pensjonistlønn

15.03.24

Ønsker du å jobbe uten at pensjonen din fra KLP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

03.10.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.