2 telt på tundraen

Selg fond

Her finner du veiledning til salg av våre fond, samt oversikt over forvaltningskostnader og betingelser.

Slik selger du fond

Alternativ 1

  • Logg inn på VPS Investortjenester og selg der. Bruker ID er organisasjonsnummeret, og passord må bestilles ved første innlogging. Vi bestiller dette for dere (kontakt oss på fond@klp.no) og det blir sendt med vanlig post fra VPS.
  • Salget må registreres før kl. 13.00 for å få samme dags sluttkurs.

Selg fond via VPS

Alternativ 2

  • Fyll ut og signer innløsningsblanketten. Legg ved signaturfullmakt, dersom den som undertegner på tegningsblanketten ikke er oppført i firmaattesten med signaturrett / prokura. Fullmakten må være signert av en person med signaturrett eller prokura i selskapet.
  • Legg ved kopi av firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder. I tillegg trenger vi bekreftet kopi ("rett kopi") av pass, førerkort eller bankkort med bilde av den eller de som har signaturrett for firmaet i henhold til firmaattesten. ID'en kan sendes via kontaktskjemaet, men må da komme fra den som har bekreftet ID'en. Alternativt kan den sendes i vanlig post eller bli levert direkte hos oss. Legitimasjon kan bli bekreftet av domstoler, politi og NAV, helsepersonell der kunden er innlagt på sykehus, banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.
  • Send innløsningsblanketten via vårt kontaktskjema eller i posten.
  • Mottar vi blanketten før kl. 13.00 vil salget få samme dags sluttkurs (bortsett fra for KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I og II og KLP AksjeAsia Indeks I, II, III og IV der man får neste virkedags sluttkurs).

Greit å vite

Nettløsning

KLP samarbeider med VPS - Verdipapirsentralen - om vår innloggingstjeneste.

Når du logger deg inn hos VPS får du:

  • Daglig oppdatert oversikt over alle fondsandeler
  • Egen postkasse med VPS-meldinger
  • Mulighet til å kjøpe og selge fondsandeler

Offentlige virksomheter kan kontakte oss på tlf. 55 54 85 00 for å få tilsendt et passord til VPS-løsningen.

Logg inn hos VPS