Hånd som holder en prestekrage blomst

Vi er en engasjert og ansvarlig eier

Vi er opptatt av å være en aktiv investor og eier, som bruker flere virkemidler for å påvirke selskaper til en langsiktig og bærekraftig utvikling og verdiskaping.

Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor

Last ned pdf med retningslinjer

Vi stemmer på generalforsamlinger 

Generalforsamlingen er en viktig arena for dialog mellom selskapsledelsen og aksjonærene. Som eier i flere tusen børsnoterte selskaper bruker KLP og KLP-fondene stemmeretten sin aktivt, både i Norge og i utlandet. Les hvordan KLP og KLP-fondene stemte.

Våre retningslinjer er basert på internasjonale prinsipper for beste praksis innen eierstyring og selskapsledelse. Dette bidrar til at vi opptrer konsistent og i konsensus med mange andre internasjonale investorer. Les retningslinjer for stemmegivning internasjonalt.

Vi er i dialog med selskaper

KLP er pådriver for en ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift. Som eier i mange selskaper er oppfølging av etikk, miljø og samfunnsansvar sentralt. Vår oppfølging varierer i omfang, tema og tidsperspektiv. For å være åpen om hva KLP gjør på dette området, publiserer vi jevnlig en liste over de selskaper vi har henvendt oss til og/eller hatt kontakt med i den aktuelle tidsperioden. 

KLP er også i dialog med en rekke selskaper sammen med Ilmarinen fra Finland, PFA fra Danmark og Folksam fra Sverige innenfor rammene av Nordic Engagement Cooperation. 

Les mer om hvilke selskaper KLP har dialog med.

Vi samarbeider med andre 

Som aksjonær og eier i mange selskaper er det en styrke å være flere som jobber for samme sak og mot et felles mål. KLP deltar derfor i flere nasjonale og internasjonale initiativ. 

  • FNs Global Compact baserer seg på menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon - som alle ansvarlige bedrifter bør følge.
  • CDP (Carbon Disclosure Project). En organisasjon som støtter bedrifter og byer til å måle og rapportere miljøkonsekvenser knyttet til deres virksomhet.
  • PRI (Principles for Responsible Investment). De FN-støttede prinsippene for ansvarlig investering (PRI) er et internasjonalt nettverk av investorer som arbeider sammen for å sette seks prinsippene for ansvarlig investering ut i praksis.
  • Norsif. En uavhengig, norsk forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning.
  • Eierforum består av de største institusjonelle eierne i Norge som sammen har utarbeidet retningslinjer for godt styrearbeid.
  • Portfolio Decarbonization Coalition: Et initiativ med flere interessenter som vil redusere utslipp av drivhusgasser ved å mobilisere institusjonelle investorer som har til hensikt å gradvis redusere karbonavtrykket i sine porteføljer.
  • RE 100. Et globalt initiativ som samler mer enn 100 innflytelsesrike bedrifter som har forpliktet seg til 100% fornybar elektrisitet.