Tåkedis over tjernet

Vi er en engasjert og ansvarlig eier

Vi er opptatt av å være en aktiv investor og eier, som bruker flere virkemidler for å påvirke selskaper til en langsiktig og bærekraftig utvikling og verdiskaping.

Vi stemmer på generalforsamlinger 

Generalforsamlingen er en viktig arena for dialog mellom selskapsledelsen og aksjonærene. Som eier i flere tusen børsnoterte selskaper bruker vi og KLP-fondene stemmeretten vår aktivt, både i Norge og i utlandet.

Les hvordan KLP og KLP-fondene stemte

Våre retningslinjer er basert på internasjonale prinsipper for beste praksis innen eierstyring og selskapsledelse. Dette bidrar til at vi opptrer konsistent og i konsensus med mange andre internasjonale investorer.


Vi er i dialog med selskaper

Vi er pådriver for en ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift. Som eier i mange selskaper er oppfølging av etikk, miljø og samfunnsansvar sentralt. Vår oppfølging varierer i omfang, tema og tidsperspektiv. For å være åpen om hva vi gjør på dette området, publiserer vi jevnlig en liste over de selskaper vi har henvendt oss til og/eller hatt kontakt med i den aktuelle tidsperioden. 

Vi er også i dialog med en rekke selskaper sammen med Ilmarinen fra Finland, PFA fra Danmark og Folksam fra Sverige innenfor rammene av Nordic Engagement Cooperation. 

Selskaper vi har dialog med

Vi samarbeider med andre 

Som aksjonær og eier i mange selskaper er det en styrke å være flere som jobber for samme sak og mot et felles mål. Vi deltar derfor i flere nasjonale og internasjonale initiativ. 

  • FNs Global Compact baserer seg på menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon - som alle ansvarlige bedrifter bør følge.
  • CDP (Carbon Disclosure Project). En organisasjon som støtter bedrifter og byer til å måle og rapportere miljøkonsekvenser knyttet til deres virksomhet.
  • PRI (Principles for Responsible Investment). De FN-støttede prinsippene for ansvarlig investering (PRI) er et internasjonalt nettverk av investorer som arbeider sammen for å sette seks prinsippene for ansvarlig investering ut i praksis.
  • Norsif. En uavhengig, norsk forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning.
  • Eierforum består av de største institusjonelle eierne i Norge som sammen har utarbeidet retningslinjer for godt styrearbeid.
  • Portfolio Decarbonization Coalition: Et initiativ med flere interessenter som vil redusere utslipp av drivhusgasser ved å mobilisere institusjonelle investorer som har til hensikt å gradvis redusere karbonavtrykket i sine porteføljer.
  • RE 100. Et globalt initiativ som samler mer enn 100 innflytelsesrike bedrifter som har forpliktet seg til 100% fornybar elektrisitet.

Våre retningslinjer som ansvarlig investor

Les mer om våre retningslinjer som ansvarlig investor

Våre forventninger som eier

Les mer om hvordan vi som ansvarlig eier og investor, forventer at selskapene vi investerer i jobber for et ansvarlig næringsliv og en
bærekraftig verdiskaping.

Forventninger til ansvarlig forretningsvirksomhet

Eksklusjoner 

Vi har tydelige kriterier, og er åpne om våre valg. Derfor har vi alltid vært åpne om hvilke selskaper vi har utelukket fra våre investeringer.

Oversikt over disse finner du her

Mer om våre eierskap

Kraft

KLP inn som eier i Istad

05.06.19

KLP har inngått avtale om å kjøpe 13 prosent av aksjene i Istad AS av Tussa Kraft.

Aage Schaanning

KLP inn som eier i svensk vindkraft

05.06.19

KLP går inn som eier i Stena Renewable AB, og skal sammen med AMF Pensionsförsäkring AB og Stena Adactum AB videreutvikle det store vindkraftselskapet.

Kumlokk med en krans av gress og planter

KLP utøver eierskap på Borneo

19.06.20

I en fersk rapport setter etisk bankguide lys på norske finansinstitusjoners investeringer i selskaper med virksomhet på øya Borneo. KLP er blant de beste i etisk bankguides undersøkelse.