Jente og hest

Her er reglene til pensjonspengene dine

Pensjonspengene dine er investert i over 9000 virksomheter rundt i hele verden. Våre eiere er opptatt av at pengene investeres ansvarlig, og da er vi det også.

Våre retningslinjer (PDF)

KLP har forpliktet seg til å passe på at internasjonale konvensjoner og standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og forretningsetikk følges.

For at vi i det hele tatt skal vurdere å investere pensjonspengene i et selskap, må selskapet holde seg innenfor en rekke regler. Dette inkluderer:

 • Internasjonale konvensjoner og prinsipper som FNs Global Compact er basert på: 
  • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
  • ILOs kjernekonvensjoner (arbeidstakerrettigheter)
  • Rio-erklæringen om miljø og utvikling
  • FN-konvensjonen mot korrupsjon
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
 • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse
 • Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Hvorfor er det viktig at pensjonspengene investeres ansvarlig?

En nyutdannet sykepleier som starter sin arbeidskarriere i 2021 skal gå av pensjon i 2070-åra. Så vi må alltid tenke langsiktig når vi investerer pensjonspengene. Derfor er vi opptatt av at selskapene vi investerer i skal bidra til en mest mulig langsiktig og bærekraftig verdiskaping, som både fører til en positiv samfunnsutvikling og effektive og velfungerende markeder som pensjonspengene kan vokse trygt i.

Dessuten har selvsagt KLP et ansvar for hvordan vår virksomhet påvirker samfunnet. Ikke minst har KLPs eiere, som er fylkeskommuner, kommuner, offentlig tilknyttede virksomheter og helseforetak, klare forventinger om at pensjonspengene som vi forvalter for dem og deres ansatte skal investeres ansvarlig.

Lese mer om KLP som ansvarlig investor?

Oppgaven med å investere pensjonspengene dine ansvarlig er et stort ansvar som vi tar på største alvor. Vi er stolte av hvordan vi løser jobben. Ønsker du å finne ut mer om hva vi gjør og hvorfor? Her finner du alle retningslinjene vi jobber etter:

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor