Det vi ikke investerer i

Vi har tydelige kriterier, og er åpne om våre valg. Derfor har vi alltid vært åpne om hvilke selskaper vi har utelukket fra våre investeringer.

Å offentliggjøre ekskluderingene og begrunnelsene handler om å ta ansvar for våre valg. Vi har et reelt ønske og mål om at dette skal bidra til forbedringer.

Oljetønne

Ifølge retningslinjer for KLP som ansvarlig investor utelukkes selskaper fra KLP og KLP-fondenes porteføljer som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer. Retningslinjene gjelder samtlige investeringer innenfor alle aktivaklasser.

Rammen for eksklusjonskriteriene er de ti prinsippene til FNs Global Compact, som KLP gjennom sitt medlemskap i Global Compact har forpliktet seg til å følge. Disse prinsippene omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

KLPs retningslinjer er i tråd med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland. Vi følger derfor som regel Etikkrådets tilrådninger. Disse temaene er også konkretisert for næringslivet i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. KLP og KLP-fondene henviser ellers til spesifikke konvensjoner og internasjonale standarder i de konkrete beslutningsdokumentene om uttrekk.  

KLP utelukker selskaper som bryter med internasjonale standarder basert på adferdsbaserte eller produktbaserte kriterier.

Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor

Se våre retningslinjer

KLP-listen

Last ned hele listen

Selskaper som er ekskludert

2023

2022

2021

Tidligere

Selskaper som er inkludert

2022

 • Haci Omer Sabanci Holding AS (0 %)

Tidligere

2023

Beslutning om å inkludere selskaper - november 2023

2022

Beslutning om å inkludere selskaper - september 2022

 • AEP Texas Inc
 • Alexander Funding Trust
 • American Transmission Systems Inc
 • Anglo American Capital PLC
 • Anglo Pacific Group PLC
 • BHP Billiton Finance Ltd
 • BHP Billiton Finance USA Ltd
 • BHP Group Ltd
 • BHP Group UK LTD
 • Cleco Corporate Holdings LLC
 • Drax Group PLC
 • Entergy Louisiana LLC
 • FirstEnergy Transmission LLC
 • NACCO Industries Inc
 • Ohio Edison Co
 • Severstal OAO Via Steel Capital SA
 • Severstal PAO
 • South32 Ltd
 • Toledo Edison Co/The
 • TransAllegheny Interstate Line Co
 • Warrior Met Coal Inc

Beslutning om å inkludere selskaper - juni 2022

 • CIMIC Finance Ltd (0 %)
 • CIMIC Group Ltd (0 %)
 • China Huadian Overseas Development 2018 Ltd (0 %)
 • China Huadian Overseas Development Management Co Ltd (0 %)
 • The Cleveland Electric Illuminating Co (0 %)
 • Endesa SA (<1 %)
 • Enel Finance International NV (~2,2 %)
 • Formosa Petrochemical Corp (0 %)
 • FortisAlberta Inc (0 %)
 • Great Plains Energy Inc (0 %)
 • JMH Co Ltd (0 %)
 • Jersey Central Power & Light Co (0 %)
 • Metropolitan Edison Co (0 %)
 • MidAtlantic Interstate Transmission LLC (0 %)
 • Nevada Power Co (0 %)
 • Ohio Power Co (0 %)
 • PPL Electric Utilities Corp (0 %)
 • Pennsylvania Electric Co (0 %)
 • Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA (0 %)
 • Shougang Fushan Resources Group Ltd (1,3 %)
 • Taiwan Cement Corp (0 %)
 • Western Power Distribution East Midlands PLC (0 %)
 • Western Power Distribution PLC (0 %)
 • Western Power Distribution South Wales PLC (0 %)
 • Western Power Distribution South West PLC (0 %)
 • Western Power Distribution West Midlands PLC (0 %)

2021

2017

2015

2022

 • CocaCola EuroPacific Partners API Pty Ltd (0,2 %)

2021

2023

Beslutning om å inkludere selskaper, januar

 • PAR Technology Corp
 • Sun Corp

2022

 • S&T AG (<0,5 %)
 • VICI Properties Inc (0 %)

Hvordan vi jobber med ekskluderinger og inkluderinger

Selskapene i KLPs investeringsunivers overvåkes kontinuerlig for brudd på våre etiske retningslinjer. Alle saker følger en bestemt prosess før en beslutning om eventuell ekskludering blir tatt:

Hvordan vi jobber med ekskluderinger og inkluderinger

Hendelse      -      Utredning      -      Dialog og engasjement      -      Resultat tilfredsstillende?      -      Eksklusjon      -      Re-inkludering