Hva vi ikke investerer i

Vi har tydelige kriterier, og er åpne om våre valg. Derfor har vi alltid vært åpne om hvilke selskaper vi har utelukket fra våre investeringer. Å offentliggjøre ekskluderingene og begrunnelsene handler om å ta ansvar for våre valg. Vi har et reelt ønske og mål om at dette skal bidra til forbedringer.

Oljetønne

Ifølge retningslinjer for KLP som ansvarlig investor utelukkes selskaper fra KLP og KLP-fondenes porteføljer som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer. Retningslinjene gjelder samtlige investeringer innenfor alle aktivaklasser.

Rammen for eksklusjonskriteriene er de ti prinsippene til FNs Global Compact, som KLP gjennom sitt medlemskap i Global Compact har forpliktet seg til å følge. Disse prinsippene omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

KLPs retningslinjer er i tråd med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland. Vi følger derfor som regel Etikkrådets tilrådninger. Disse temaene er også konkretisert for næringslivet i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. KLP og KLP-fondene henviser ellers til spesifikke konvensjoner og internasjonale standarder i de konkrete beslutningsdokumentene om uttrekk.  

KLP utelukker selskaper som bryter med internasjonale standarder basert på adferdsbaserte eller produktbaserte kriterier.

Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor

Last ned pdf med retningslinjer

Selskaper som er ekskludert eller inkludert

Ekskluderte

 • Shikun&Binui (2012)
 • AFI Group (2010)
 • Danya Cebus (2010)

Inkluderte

Ekskluderte

Inkluderte

Ekskluderte

 • Turning Point Brands
 • Eastern Company
 • Al Eqbal for Investment
 • Alliance One International
 • Altria Group
 • British American Tobacco
 • Ceylon Tobacco
 • Grupo Carso SAB de CV
 • Gudang Garam
 • HM Sampoerna
 • Huabao International Holdings
 • Imperial Tobacco
 • ITC Ltd.
 • Japan Tobacco Inc.
 • KT&G Corp
 • Lorillard LLC
 • Philip Morris Int.
 • Reynolds American
 • Sabanci Holdings (Haci Omer)
 • Scandinavian Tobacco Group
 • Schweitzer-Mauduit
 • Shanghai Industrial Holdings
 • Souza Cruz
 • Swedish Match
 • Universal Corp
 • Vector Group

Inkluderte

Ekskluderte

 • Washington H. Soul Pattinson (2019)
 • Agritrade Resources Limited, Hubei Energy Group Co., Ltd, Shenzhen Energy Group Company Limited og Zhejiang Zheneng Electric Power Co. (2018)
 • PacifiCorp, Tri-State Generation and Transmission Association Inc. (2018)
 • Canadian Natural Resources, MEG Energy Corp. og Athabasca Oil Corporation (2018)
 • Arch Coal (2017)
 • Albioma (2017)
 • AES Corp (2017)
 • CEZ AS (2017)
 • Eneva SA (2017)
 • Great River Energy (2017)
 • Huadian Energy Co., Ltd. (2017)
 • Malakoff Corp. Bhd. (2017)
 • Otter Tail Corp. (2017)
 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA (2017)
 • SDIC Power Holdings Co. Ltd. (2017)
 • The Chugoku Electric Power Company (2016)
 • Evergy (Fusjon mellom Great Plains Energy Inc. (2016) og Westar Energy, Inc. (2015))
 • Tenaga Nasional Bhd. (2016)
 • Empire District Electric Company (2016)
 • Guangdong Electric Power Development (2016)
 • Cleco Corporate Holdings LLC (2016) 
 • Emera Inc. (2016)
 • Jastrzebska Spólka Weglowa SA (2016)
 • Teco Energy Inc (2016)
 • Aboitiz Power Corp. (2015)
 • AES Gener SA (2015)
 • Allete Inc. (2015)
 • Appalachian Power Co. (2015)
 • Capital Power Corp. (2015)
 • CESC Ltd. (2015)
 • Drax Group PLC (2015)
 • DTE Energy Co. (2015)
 • Dynegy Inc. (2015)
 • Electricity Generating PCL (2015)
 • Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. (2015)
 • HK Electric Investments Ltd. (2015)
 • Hokkaido Electric Power Co. Inc. (2015)
 • IDACORP Inc. (2015)
 • Indiana Michigan Power Co. (2015)
 • Lubelski Wegiel Bogdanka SA (2015)
 • MGE Energy Inc. (2015)
 • New Hope Corp. Ltd. (2015)
 • Northern States Power Co. MN (2015)
 • OGE Energy (2015)
 • Okinawa Electric Power Co. Inc./The (2015)
 • PNM Resources Inc. (2015)
 • Public Power Corp. SA (2015)
 • Public Service Co. of Colorado (2015)
 • Public Service Co. of New Mexico (2015)
 • Southwestern Public Service Co. (2015)
 • Union Electric Co. (d/b/a Ameren Missouri) (2015)
 • Whitehaven Coal Ltd. (2015)
 • Wisconsin Electric Power Co. (2015)
 • Xcel Energy (2015)
 • Adani Power Ltd. (2015)
 • Alliant Energy (2015)
 • Korea Electric Power (2015)
 • Reliance Infrastructure (2015)
 • Glow Energy Public Co. (2015)
 • NRG Energy Inc. (2015)
 • Pinnacle West Capital (2015)
 • Shikoku Electric Power (2015)
 • The Southern Company (2015)
 • WEC Energy Group (2015)
 • China Power International Development (2015)
 • Electric Power Development (2015)
 • FirstEnergy Corp (2015)
 • Huadian Power International (2015)
 • Huaneng Power International (2015)
 • Adaro Energy Tbk PT (2014)
 • Ameren Corp. (2014)
 • American Electric Power Co. Inc. (2014)
 • Banpu Public Comp. Ltd (2014)
 • China Coal Energy Comp. Ltd (2014)
 • China Resources Power Holdings Comp. Ltd (2014)
 • China Shenhua Energy Comp. (2014)
 • CLP Holdings Ltd (2014)
 • Coal India Ltd (2014)
 • CONSOL Energy Inc (2014)
 • Datang International Power Generation Comp. Ltd (2014)
 • DMCI Holdings Inc (2014)
 • E-CL SA (2014)
 • Exxaro Resources Ltd (2014)
 • Hokuriku Electric Power Comp. (2014)
 • Indo Tambangrava Megah Tbk PT (2014)
 • Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd (2014)
 • NTPC Ltd (2014)
 • Peabody Energy Corp. (2014)
 • Reliance Power Ltd (2014)
 • Shougang Fushan Resources Group Ltd (2014)
 • Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT (2014)
 • Tata Power Co. Ltd (2014)
 • TransAlta Corp (2014)
 • Yanzhou Coal Mining Comp. Ltd (2014)

Inkluderte

 • AGL Energy Ltd. (2017)
 • Power Asset Holdings Ltd. og Turquoise Hill Resources Ltd. (2015)

Hvordan vi jobber med ekskluderinger og inkluderinger

Selskapene i KLPs investeringsunivers overvåkes kontinuerlig for brudd på våre etiske retningslinjer. Alle saker følger en bestemt prosess før en beslutning om eventuell ekskludering blir tatt:

Hvordan vi jobber med ekskluderinger og inkluderinger

Hendelse Gjennom daglige automatiske søk i tusenvis av kilder (eksempelvis nyhetsmedier, bransjetidsskrifter, nyhetsbrev, FN-organisasjoner og myndigheter) fanges potensielle brudd på våre retningslinjer opp.      -      Utredning Potensielle brudd blir så utredet av vår tjenesteleverandør. Både selskapet og andre interessenter, f.eks. internasjonale organisasjoner og NGOer (ikke-statlige organisasjoner), blir kontaktet med formålet å samle fakta og danne et mest mulig objektivt bilde. For analysene som utgjør grunnlaget for KLPs beslutninger om dialog og/eller uttrekk, støtter vi oss i hovedsak på vår tjenesteleverandør GES Investment Services, men også på Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland. Enhver beskyldning skal være bekreftet av selskapet selv eller av en troverdig offisiell kilde, f.eks. myndigheter eller FN-organer.      -      Dialog og engasjement Hvis det er konstatert brudd på våre retningslinjer etableres en dialog med selskapet. Dialog med selskaper er vanligvis en kombinasjon av møter, e-postkorrespondanse og telefonkonferanser. Målet er at selskapet skal arbeide for forbedring slik at en ekskludering kan unngås.      -      Resultat tilfredsstillende? Dersom utredningen konkluderer med at selskapet er assosiert til normbruddet og over tid ikke viser ansvar eller vilje til å ta tak i problemene, vil vår tjenesteleverandør anbefale KLP å trekke seg ut. For å unngå ekskludering må selskapet oppfylle fire krav: 1. Den rapporterte hendelsen har opphørt. 2. Selskapet har håndtert hendelsen og konsekvensene på en ansvarlig måte. 3. Selskapet har systemer og rutiner på plass for å forhindre at lignende skjer i fremtiden. 4. Punkt 1-3 er verifisert. Eksklusjonsbeslutningen kan også oppheves hvis grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.      -      Eksklusjon Som siste utvei kan KLP velge å selge verdipapirer utstedt av det aktuelle selskapet og ekskludere selskapet fra sitt investeringsunivers. Listen over de ekskluderte selskapene blir oppdatert to ganger per år - i juni og i desember.      -      Re-inkludering Dialogen med selskapet fortsetter også etter at KLP har solgt sine aksjer. Målet er fortsatt at selskapet skal forbedre sin policy og sine rutiner slik at de ikke lenger bryter med våre etiske retningslinjer, og dermed bli investerbare igjen. De fire kravene ovenfor gjelder også for at et selskap skal bli inkludert igjen.