KLP-fondene

Vi er Norges største indeksforvalter målt i forvaltet volum. Våre fond er dessuten blant de rimeligste i markedet. I tillegg til indeksfond kan vi tilby aktive aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond og spesialfond.

main-1-center-0
/_/service/com.klp.legacy/fund-feed
For å sammenligne må du velge minst to og maks fem fond.

Du kan sammenligne opptil fem fond

Aksjefond

* Gjennomsnittlig årlig avkastning

Fondspakker

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
KLP Nåtid - - - - - -
KLP Kort Horisont - - - - - -
KLP Lang Horisont - - - - - -
KLP Framtid - - - - - -

* Gjennomsnittlig årlig avkastning

Rentefond

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
KLP Pengemarked - - - - - -
KLP FRN - - - - - -
KLP Obligasjon 1 Âr - - - - - -
KLP Obligasjon 3 Âr - - - - - -
KLP Obligasjon 5 Âr - - - - - -
KLP Kort Stat - - - - - -
KLP Statsobligasjon - - - - - -
KLP Kredittobligasjon - - - - - -
KLP Obligasjon Global I - - - - - -
KLP Obligasjon Global II - - - - - -

* Gjennomsnittlig årlig avkastning

Spesialfond

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
Spesialfondet KLP Alfa Global Energi - - - - - -
Spesialfondet KLP Alfa Global Rente - - - - - -

* Gjennomsnittlig årlig avkastning

Faktorfond

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor - - - - - -
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor - - - - - -
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I - - - - - -
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II - - - - - -

* Gjennomsnittlig årlig avkastning

Svanemerkede fond

* Gjennomsnittlig årlig avkastning