To kajakker på sjøen, en gul og en rød.

KLP-fondene for virksomheter

Vi er Norges største indeksforvalter målt i forvaltet volum. Våre fond er også blant de rimeligste i markedet.

Tegningsblankett offentlig/bedrift (PDF)

Alle KLP fondene

Nettløsning

KLP samarbeider med VPS - Verdipapirsentralen - om vår innloggingstjeneste.

Når du logger deg inn hos VPS får du:

  • Daglig oppdatert oversikt over alle fondsandeler
  • Egen postkasse med VPS-meldinger
  • Mulighet til å kjøpe og selge fondsandeler

Bedriftskunder kan kontakte oss på tlf. 55 54 85 00 for å få tilsendt et passord til VPS-løsningen.

Logg inn

Interessante artikler

Oslo børs

Hvorfor har aksjemarkedet klart seg bra gjennom krisen?

International Monetary Fund (IMF) kom nettopp ut med nye økonomiske prognoser for verdensøkonomien. Den globale økonomien forventes å krympe med 4,9 prosent i 2020.

01.07.20

Hånd som danderer lilla Lønneblader

Sparing i koronatider

DNB Markets anslår at nordmenn i år vil spare 14,4 prosent av disponibel inntekt. Dette er mer enn en dobling av fjorårets sparerate på 6,4 prosent. Grunnen til at sparingen går opp er todelt: En årsak er at det rett og slett er blitt vanskeligere å bruke penger på grunn av tiltakene mot koronaen.

03.06.20

Utenlandsk valuta, penger. Euro.

Bør jeg velge aksjefond med eller uten valutasikring?

KLP tilbyr aksjefond med og uten valutasikring. I urolige valutamarkeder kan dette valget ha stor innvirkning på avkastningen din. Hva bør du vurdere før du velger?

30.04.20