To kajakker på sjøen

KLP-fondene for virksomheter

Vi er Norges største indeksforvalter målt i forvaltet volum. Våre fond er også blant de rimeligste i markedet.

Alle KLP fondene

Jordklode

Ansvarlig og bærekraftig fondssparing 

Visste du at vi ekskluderer bransjer og selskaper som bryter med våre strenge retningslinjer? 

Les mer om samfunnsansvar her

Les gjerne også

Flytebrygge på fjorden

Aksjefond og valutasikring

26.02.24

Dine Penger skrev nylig en artikkel om fordeler og ulemper med valutasikring av aksjefond. Leder for indeksnær forvaltning i KLP, Kristoffer Sundnes, ble i den forbindelse intervjuet. Vi gjengir her noen av hovedpunktene i artikkelen.

KLP_ansattduo_Inne

Fondsmarkedet 2023

06.02.24

2023 ble et godt år i finansmarkedene. KLPs største fond, KLP AksjeGlobal Indeks, ga en avkastning på hele 28 prosent. Fondet hadde en avkastning på 22 prosent i lokal valuta. I tillegg svekket den norske kronen seg, noe som økte avkastningen målt i norske kroner ytterligere.

KLP hovedkontor OSLO barcode

Overraskende sterke aksjemarkeder i 2023

30.01.24

Aksjemarkedene hadde en sterk oppgang i november og desember, noe som gjorde 2023 til et meget godt år. I tillegg var den norske kronen svak mot både USD og euro, så oppgangen ble enda større for norske investorer, som hadde latt være å valutasikre investeringene.