To kajakker på sjøen, en gul og en rød.

KLP-fondene for virksomheter

Vi er Norges største indeksforvalter målt i forvaltet volum. Våre fond er også blant de rimeligste i markedet.

Tegningsblankett offentlig/bedrift (PDF)

Alle KLP fondene

Kjøp og selg fond

Kjøp fond

Her finner du veiledning til kjøp av våre fond.

Få veiledning

Selg fond

Her finner du veiledning til salg av våre fond.

Selg fond

Våre fond

Indeksfond

Indeksfond er et aksjefond som har som mål å følge utviklingen i et gitt marked så nært og billig som mulig.

Faktorfond

Et faktorfond er aktivt aksjefond som benytter en regelstyrt metode for investeringer i aksjer.

Aktive aksjefond

Aktive aksjefond har som mål å gi så høy avkastning som mulig. Det har derfor større risiko, men også forventet høyere avkastning.

Fondspakker

Fondspakkene er sammensatt av flere fond for å passe til ulike sparehorisonter og gi best avkastning i forhold til ønsket risikonivå.

Rentefond

Rentefond svinger relativt lite i verdi og har derfor lav forventet avkastning.

Spesialfond

Vi tilbyr to spesialfond: KLP Alfa Global Energi og KLP Alfa Global Rente.

Svanemerkede fond

KLPs svanemerkede verdipapirfond er fond som er mer samfunnsansvarlige enn de vanlige fondene.

Nettløsning

KLP samarbeider med VPS - Verdipapirsentralen - om vår innloggingstjeneste.

Når du logger deg inn hos VPS får du:

  • Daglig oppdatert oversikt over alle fondsandeler
  • Egen postkasse med VPS-meldinger
  • Mulighet til å kjøpe og selge fondsandeler

Bedriftskunder kan kontakte oss på tlf. 55 54 85 00 for å få tilsendt et passord til VPS-løsningen.

Logg inn

Rapporter for KLP-fondene

Se en oversikt over våre måneds-, års- og halvårsrapporter.

Se våre rapporter

Forvaltnings­kostnader

Her er en oversikt over våre gebyrer og minstebeløp. 
Se kostnadsoversikten

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Interessante artikler

Oslo børs

Koronaviruset og finansmarkedene

Den globale koronapandemien påvirker samfunnet på mange områder. Mange næringer er hardt rammet og går en usikker fremtid i møte. 2020 blir uten tvil et meget vanskelig år for verdensøkonomien.

19.03.20

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Prisfall i det norske fondsmarkedet

Thomas Furuseth i analyseselskapet Morningstar publiserte 31. januar en artikkel om utviklingstrekk i fondsmarkedet på 2010-tallet. En av de viktigste trendene Morningstar finner er at fondskostnadene har vært fallende gjennom tiåret.

27.02.20

Skygger av rekkverk i betongtrapp

Indeksfondene tar over verden

Finansredaktør Terje Erikstad i DN skrev 15. januar en interessant kommentar kalt «indeksfondene tar over verden» om betenkelige konsekvenser av indeksfondenes raske vekst. Vi gjengir her hovedtrekkene i Erikstads kommentar og gjør noen egne vurderinger.

11.02.20