Skiheis

Er du forsikret i skibakken?

Før du suser nedover fjellsidene, bør du ta en titt på forsikringene dine. En god reiseforsikring dekker blant annet tyveri av skiutstyret. Enda viktigere er det at du selv er forsikret mot ulykke og skader. Med noen enkle grep kan du unngå å ødelegge en hyggelig dag i skibakken med kjedelige uhell.

7 gode råd i skibakken

  • Bruk alltid hjelm! Det gjelder både barn og voksne. Hjelmen beskytter både mot jernstangen i heisen, og når du selv eller andre alpinister har fått for høy fart og ikke klarer å stoppe. 
  • Lær barna å være oppmerksomme på andre skikjørere, og vise hensyn. Avpass fart og kjøring etter ferdighet og terreng.
  • Den som kommer bakfra i bakken, har alltid ansvaret for å unngå kollisjon.
  • Det er forbudt å kjøre rett utfor.
  • Hold deg til de oppmerkede løypene i bakken, og kjør innenfor stakene i kanten av de preparerte bakkene. Det er en grunn til at områder er avsperret – det kan være skredfare, stup eller lite snø i terrenget.
  • Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder, eller under hengkanter.
  • Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vær varsom med alkohol i skibakken.

Har du sjekket hvor godt skiutstyret ditt er forsikret før du drar til fjells? Enda viktigere er det at du selv er forsikret hvis du kjører på noen, eller blir kjørt ned av andre i skibakken.

Tryggere med reiseforsikring

- Heldigvis er det slik at en helårs reiseforsikring i KLP gjelder på alle reiser fra du forlater boligen din. Det er ikke krav til overnatting. Reiseforsikringen dekker blant annet tyveri av skiutstyr fra hytte eller hotell, og utstyr som ligger i bil eller skiboks inntil 40.000 kroner per gjenstand, sier fagansvarlig Kirstin Bang i KLP Skadeforsikring.

Du har selv ansvar for å følge med på egne eiendeler. Så hva gjør du hvis skiutstyret som står utenfor skistua eller kafeen i alpinbakken blir stjålet mens du er inne og spiser?

- Vi kan ikke kreve at man skal ta med seg skiutstyret inn i skistua. I disse tilfellene ser de fleste forsikringsselskapene i praksis bort fra denne regelen, sier Bang.

- Det beste rådet er å bruke låsbare skistativ der det finnes. Sett eventuelt skiene litt fra hverandre når du går inn på skistua. Merk gjerne skiene med navn og telefonnummer, så er det lettere å få dem tilbake hvis noen skulle ta feil ski, sier Bang.

Beregn pris og bestill reiseforsikring i KLP

Du har ansvar for oppførselen din i skibakken

- Hvis du kjører uaktsomt i skibakken og skader en annen person, kan du pådra deg et rettslig erstatningsansvar. Det er viktig at også barn tidlig lærer seg å vise hensyn overfor andre skikjørere, sier Bang.

Hvis du blir holdt ansvarlig for at andre er blitt skadet, kan det fort bli veldig dyrt. I en slik situasjon er en ansvarsforsikring til god hjelp. Ansvarsforsikringen dekker det rettslige ansvaret du kan pådra deg for skade du påfører en annen person eller en annen persons ting. De fleste reiseforsikringer inkluderer ansvarsforsikring. Hvis du er i Norden, er du også ansvarsforsikret gjennom innboforsikringen din.

- Skulle du selv bli skadet av en annen alpinist i bakken, vil du få bruk for ulykkesdekningen som er inkludert i reiseforsikringen din. Erstatningsbeløpene her varierer, og det kan være lurt å ha en egen ulykkesforsikring til barn og voksne, i tillegg til den som er inkludert i reiseforsikringen. Det kan også være lurt å vurdere en barneforsikring eller personforsikring som gir erstatning ved alvorlige skader som fører til varig mén eller arbeidsuførhet, sier Bang.

Skader i skiheisen

Hvis en person blir skadet i skiheisen, er det eieren av skianlegget som har et objektivt ansvar, det vil si et ansvar uavhengig av skyld. Er du så uheldig å bli påført skader ved bruk av heisen, er du derfor sikret erstatning gjennom heiseierens ansvarsforsikring. Men dersom det er din egen uaktsomme oppførsel i heisen som er årsaken til skaden, kan erstatningen bli redusert eller falle helt bort.

Nyttig å vite

Smilende dame og mann som spiller kort utenfor campingbil på en sommerkveld

Slik kan du unngå skader på reise

23.06.23

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv eller ektefelle/samboer skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Is og frost på vannpytt

Reparer bilruten gratis og spar miljøet

12.04.24

En steinsprutskade på frontruta kan være både irriterende og trafikkfarlig. Vi anbefaler deg derfor å reparere bilruten så raskt som mulig.