Lønneblader i barnehånd foran blå vegg

Invester i KLP-fondene

Her finner du veiledning til kjøp av våre fond, samt oversikt over forvaltningskostnader og betingelser.

Kjøp fond

Slik kjøper du fond hos oss

1

Send en utfylt og signert tegningsblankett via vårt kontaktskjema eller på faks 23 08 09 31 eller i post: KLP Kapitalforvaltning, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo. Legg ved signaturfullmakt, dersom den som undertegner på tegningsblanketten ikke er oppført i firmaattesten med signaturrett / prokura. Fullmakten må være signert av en person med signaturrett eller prokura i selskapet.

 

 

3

Overfør beløpet til fondets bankkonto som står på blanketten.

2

Legg ved kopi av firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder. I tillegg trenger vi bekreftet kopi ("rett kopi") av pass, førerkort eller bankkort med bilde av den eller de som har signaturrett for firmaet i henhold til firmaattesten. ID'en kan sendes via kontaktskjemaet, men må da komme fra den som har bekreftet ID'en. Alternativt kan den sendes i vanlig post eller bli levert direkte hos oss. Legitimasjon kan bli bekreftet av domstoler, politi og NAV, helsepersonell der kunden er innlagt på sykehus, banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.

4

Du får deretter tilgang til din egen VPS-konto ved å logge inn her. Der er det mulig å kjøpe og selge fond uten blankett.

Nettløsning

KLP samarbeider med VPS - Verdipapirsentralen - om vår innloggingstjeneste.

Når du logger deg inn hos VPS får du:

  • Daglig oppdatert oversikt over alle fondsandeler
  • Egen postkasse med VPS-meldinger
  • Mulighet til å kjøpe og selge fondsandeler

Bedriftskunder kan kontakte oss på tlf. 55 54 85 00 for å få tilsendt et passord til VPS-løsningen.

Logg inn