Processed with VSCOcam with c1 preset

Fondspakker

Våre fondspakker består av ett fond som igjen er investert i et bredt utvalg av KLP-fond. De er satt sammen for å gi god avkastning i forhold til ulike sparehorisonter og ønsket risikonivå.

KLP Nåtid

KLP Nåtid er et fond i fond som investerer i seks forskjellige rentefond. Fondet gir en bred eksponering mot rentemarkedet i Norge og globalt.

KLP Lang Horisont

KLP Lang Horisont er et fond i fond som investerer i KLP Framtid (ca. 60%) og KLP Nåtid (ca. 40%).

KLP Kort Horisont

KLP Kort Horisont har lav risiko og dermed også lav forventet avkastning. Fondet består av hele 16 fond og er svært godt diversifisert.

KLP Framtid

KLP Framtid er et fond i fond som investerer i elleve forskjellige aksjefond. Fondet gir en bred eksponering mot aksjemarkedet globalt både i velutviklede og framvoksende markeder.