KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Alle våre fond utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer. Vårt nye fond tar dette et steg videre og har, som Norges første fond, blitt Svanemerket.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Alle KLPs fond utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer, men Mer Samfunnsansvar tar dette et skritt videre og investerer bare i aksjer som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet bruker en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene. I tillegg investerer fondet overhodet ikke i fossil energi, våpen Svanemerket åpner for at selskaper med mindre enn 5% av inntektene fra denne typen virksomhet kan finnes i fondet.  og tobakk.

Mer Samfunnsansvar er det første fondet i Norge som er svanemerket. Svanemerket har vært Nordens offisielle miljømerking i snart 30. For å bli godkjent som et svanemerket fond måtte vi oppfylle deres strenge krav ikke bare innen miljø, men også innen arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon. Her kan du lese mer om dette www.svanemerket.no/investeringsfond.

Fondet tar utgangspunkt i indeksen MSCI World. Denne indeksen inneholder omtrent 1650 selskaper. Det første vi har gjort er å utelukke sektorer og selskaper vi ikke vil være investert i, fondet er blant annet helt fritt for fossil energi, våpen og tobakk. Deretter har vi valgt å investere mer i selskaper som scorer godt på samfunnsansvar, og valgt å ikke investere i selskaper som gjør det dårlig innen samfunnsansvar. Dette har resultert i et fond med ca. 750 selskaper.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Her kan du kjøpe andeler i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, Norges første Svanemerkede fond.

Kjøp fond

Interessante artikler

Marte Siri Storaker er rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Marte Siri Storaker er rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Foto: Anita Arntzen
Gode valg og økonomisk avkastning

Svanemerket er et kjent symbol på produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Nå kan du investere pensjonssparing eller sparepenger i et svanemerket fond.

23.07.19