Mann med sorte sko kaste skygge

Aktive aksjefond

Et aktivt aksjefond har som mål å oppnå så høy avkastning som mulig sammenlignet med fondets referansemarked. Risikoen er også høyere enn i de andre fondstypene. 

Når du investerer i aktive aksjefond er det en forvalter som analyserer utviklingen i markedene og prøver å investere der det vil gi mest avkastning. Aktive aksjefond har høyere kostnader, nettopp fordi noen gjør en aktiv jobb med å forvalte pengene

Aktivt aksjefond

KLP AksjeNorge

KLP AksjeNorge er et aktivt forvaltet aksjefond, som basert på fundamental analyse, investerer i norske aksjer. Målsettingen er å oppnå en avkastning som er bedre enn Oslo Børs Fondindeks.