bygning fjell snø vann

Offentlig tjenestepensjon i KLP

For arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon.

Kontaktpersoner

Alle kunder med offentlig tjenestepensjon har en dedikert kontaktperson i KLP.

Her finner du oversikt over våre kunde- og salgsledere

Kurs og møter

KLP tilbyr aktuelle kurs og møter om offentlig tjenestepensjon, både for eiere, arbeidsgivere og ansatte.

Se oversikt over kurs og møter

Kundeside

På Kundeside kan du blant annet: 

  • administrere ansatte
  • administrere pensjonssøknader
  • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
  • finne nøkkeltall og rapporter
  • få oversikt over fakturabilag

Logg inn

Koronasituasjonen – informasjon til arbeidsgivere

Kan pensjonister jobbe under pandemien uten å få pensjonen redusert? Hvordan rapporterer jeg dette til KLP så de ikke mister pensjonen? Kan ansatte fortsatt stå innmeldt i pensjonsordningen mens de er permittert?

Her får du svar på hvilke regler som gjelder i pensjonsordningen og forsikringsordningene knyttet til koronasituasjonen.