Offentlig tjenestepensjon hos KLP

For deg som er arbeidsgiver i en kommune/fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tjenestepensjon.

bygning fjell snø vann

Kundeside

På Kundeside kan du blant annet: 

 • administrere ansatte
 • administrere pensjonssøknader
 • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
 • finne nøkkeltall og rapporter

Logg inn

Ofte stilte spørsmål

 1. Den ansatte skal selv søke om pensjon via Min Side
 2. Søknadene vil deretter bli lagt ut på  Kundeside for gjennomgang og godkjenning av arbeidsgiver, før den sendes til KLP for behandling.
 3. Arbeidsgivere som har tilgang til å sende inn søknader vil få varsling på e-post en gang i uken når det ligger søknader som må godkjennes.

Det er tariffområdet den ansatte hører til, eller yrket, som avgjør hva kravet for å meldes inn er. Noen meldes inn fra første time i jobb, mens andre må ha minst 20 prosent stilling. Du kan lese mer om innmeldingsreglene her, eller logge deg inn på Kundeside for full oversikt over regelverket.

Pensjonspremien skal betales forskuddsvis hvert kvartal.

Endringer i lønn eller stillingsprosent vil derfor ikke komme med på fakturaen for det aktuelle kvartalet. Du skal likevel betale fakturaen på vanlig måte.

Har du betalt for mye, trekker vi dette beløpet fra på neste kvartalsregning. Har du betalt for lite, legger vi beløpet til på neste regning.

Når en ansatt blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade kan han eller hun sende inn en søknad om uførepensjon/midlertidig uførepensjon til KLP. 

 • Søknaden kan sendes inn tidligst 3 måneder før den ansatte når maksdato for sykepenger. 
 • Den ansatte søker selv om uførepensjon ved å logge inn på Min Side på klp.no.
 • Søknaden sendes automatisk videre til Kundeside for gjennomgang av arbeidsgiver, før den sendes til KLP for behandling. 

Les mer om uførepensjon her

Hovedregelen er at det skal betales arbeidsgiveravgift av all pensjonspremie og tilskudd som KLP fakturerer. Det inkluderer også tilskudd til Sikringsordningen.  

På fakturaene for pensjonsforsikring er det kun følgende poster dere ikke skal betale arbeidsgiveravgift av:  

 • Egenkapitaltilskudd til KLP
 • Administrasjonstilskudd til Statens Pensjonskasse for administrasjon av Overføringsavtalen
 • Kontingent til Pensjonskontoret
 • Forsinkelsesrenter som er fakturert som følge av for sen innbetaling

Dokumentet "Premieoversikt" (ligger på Kundesiden under punktet "Premie og pensjonskostnader") gir oversikt over årets premie, og kan være nyttig å se på når dere avstemmer arbeidsgiveravgift.

På kundesiden under valget "Premie og pensjonskostnader" legges det i januar hvert år ut et brev som informerer om fakturert egenkapitaltilskudd og saldoen som skal føres. Innbetalt egenkapitaltilskudd skal føres i regnskapet som en eiendel i balansen. Det er verdt å merke seg at andel egenkapitaltilskudd normalt vil avvike fra fakturert egenkapitaltilskudd. Nærmere informasjon om dette finnes i brevet.   

Interessante artikler

Mannlig sykepleier sjekker refleks i kneet til gutt

Nye innmeldingsregler og jobb ved siden av pensjon

Ingen innmeldingsgrense for ansatte i helseforetak fra 1.1.2020.

17.03.20

Omvendt skygge av to kvinner som går på Operataket i Oslo

Slik slår pensjonsendringene ut for Lilian og Grete i 50-årene

Lilian og Grete er kolleger og venninner. De er 56 og 57 år gamle og drømmer om å ta den store reisen til Sør-Amerika sammen når de blir pensjonister. Venninnene har hørt at de kan ta ut pensjonen sin fra fylte 62 år, og det er jo utrolig nok ikke mange årene til.

04.06.19

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

08.09.20