bygning fjell snø vann

Offentlig tjenestepensjon i KLP

For arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon.

Kontaktpersoner

Alle kunder med offentlig tjenestepensjon har en dedikert kontaktperson i KLP.

Her finner du oversikt over våre kunde- og salgsledere

Kurs og møter

KLP tilbyr aktuelle kurs og møter om offentlig tjenestepensjon, både for eiere, arbeidsgivere og ansatte.

Se oversikt over kurs og møter

Kundeside

På Kundeside kan du blant annet: 

  • administrere ansatte
  • administrere pensjonssøknader
  • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
  • finne nøkkeltall og rapporter
  • få oversikt over fakturabilag

Logg inn