Silhuett av menneske under stjernehimmel

KLPs klimapris for kommunene 2019

Vi i KLP er opptatt av klimaendringene og de utfordringene vi står overfor. Vi har alle et ansvar for å redusere klimagassutslippene, og det er spennende å se alle de mulighetene som finnes i kommunene. Derfor delte vi ut KLPs klimapris for første gang i 2019.

Juryen

Kristin Halvorsen
Direktør ved CICERO Senter for klimaforskning

Bård Vegar Solhjell
Generalsekretær i WWF

Anders Bjartnes
Ansvarlig redaktør i Energi og Klima
(Norsk klimastiftelse)

Bjørn Haugland
Administrerende direktør i Norge203040

Sverre Thornes
Konsernsjef i KLP

Gro Myking
Konserndirektør kommunikasjon og
marked i KLP

Magasin med alle klimatiltakene

Vi har også samlet alle klimatiltakene i et nedlastbart magasin i PDF-format her.

30 klimatiltak fra norske kommuner

Vi ønsket å premiere en kommune som har tatt grep for å få til omstillingen til et lavutslippssamfunn, og som legger til rette for å redusere utslippene i kommunen. Vi ba derfor kommunene om å nominere sine egne klimatiltak. Dette resulterte i 30 nominasjoner fra 26 kommuner rundt omkring i landet.

På Kommunenes klimakonferanse 12. juni 2019 mottok Kongsberg kommune førstepremien på 500.000 kroner, øremerket til videre arbeid med klimatiltaket de vant med.

De 30 bidragene er varierte, holder høy kvalitet, og vitner om en enorm omstillingsvilje og et oppriktig klimaengasjement. Vi ønsker å takke alle som nominerte sine tiltak, i tillegg til juryen som hadde den utfordrende jobben med å vurdere dem.

«Vi i juryen synes det har vært inspirerende å se det store klimaengasjementet som finnes i kommune-Norge. Etter en grundig vurdering har vi kåret en verdig vinner. Vinnertiltaket er forankret i konkrete ambisjoner, bidrar til økt læring og demonstrerer teknologier vi vil være avhengige av for å nå klimamål.»

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP og jurymedlem i KLPs klimapris

Ønsker å inspirere

Hensikten med KLPs klimapris er ikke bare å belønne kommunene som er i gang, men også å inspirere og motivere andre kommuner til å gjøre det samme. For å gjøre det enkelt å la seg inspirere, har vi samlet utdrag fra alle de gode klimatiltakene under fem kategorier.