Familie med 2 barn

Svanemerkede fond

KLP Mer Samfunnsansvar er en familie med fem fond; tre aksjefond og to rentefond. Med de svanemerkede fondene, KLP Mer Samfunnsansvar, kan du være sikker på at pengene er investert i selskaper som blir rangert høyt på samfunnsansvar, og holdes ute av blant annet fossil energi, våpen og tobakk.

KLP Mer Samfunnsansvar

I juni 2018 var KLP den første i Norge til å tilby et svanemerket fond. Nå har vi en fullverdig samfunnsansvarlig spareprofil med fem svanemerkede fond.

Å ta mer samfunnsansvar skal ikke koste noe ekstra. Derfor tilbyr vi alle KLPs svanemerkede fond til samme pris som tilsvarende indeksfond.

Svanemerket har vært Nordens offisielle miljømerking i snart 30 år. For å bli godkjent som et svanemerket fond måtte vi oppfylle deres strenge krav ikke bare innen miljø, men også innen arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon. Her kan du lese mer om dette svanemerket.no/investeringsfond.

Fondene investerer ikke i fossil energi (olje, gass og kull), atomkraft, våpen, tobakk, alkohol og pengespill. Dessuten er selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer utelukket.

 

Illustrasjon Svanemerkede fond 2019 -2

Svanemerket logo
Svanemerket

ESG-rapport

Last ned rapporten

Våre svanemerkede fond

Laster ...

Related articles

Marte Siri Storaker er rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Marte Siri Storaker er rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Gode valg og økonomisk avkastning

Svanemerket er et kjent symbol på produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Nå kan du investere pensjonssparing eller sparepenger i et svanemerket fond.

23.07.19