Kumlokk med en krans av gress og planter

Faktorfond og aktive aksjefond

Et faktorfond er aktivt aksjefond som benytter en regelstyrt metode for investeringer i aksjer. Reglene bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning.