Mockup_ny

Slik tar du smarte pensjonsvalg

Her får du de viktigste tipsene for å forstå pensjon bedre og ta de riktige valgene for å sikre en god fremtidig alderspensjon.

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonskalkulatoren?

Mange venter med å lære om pensjon til de skal gå av med pensjon. Men da er det for sent å gjøre endringer som har betydning. Reformer som er gjennomført i pensjonssystemet de siste ti årene har gjort at vi har fått et mer individualisert pensjonssystem hvor den enkelte må ta flere valg. Behovet for kunnskap har derfor blitt større og viktigere for at du skal kunne ta informerte pensjonsvalg.

Hva kan du gjøre for å forstå pensjon?

Bestem deg for å lære litt mer om pensjon hvert år mens du er yrkesaktiv. Det er det aller viktigste du kan gjøre om du vil forstå pensjon. Dette gjør deg godt rustet den dagen du skal ta beslutninger for din egen pensjonstilværelse. Med litt kunnskap vil du også i større grad kunne ta pensjon med i vurderingen hvis du vurderer å bytte jobb.

  • Sjekk hvor mye du kan få i pensjon i pensjonsveilederen på Min side på klp.no.
  • Les artikler på klp.no - du bør ha en oversikt over det viktigste i både folketrygden og tjenestepensjonen fra arbeidsgiver før du skal gå av.
  • Gjør deg kjent med forskjellene mellom offentlig tjenestepensjon og privat tjenestepensjon.
  • Sett deg inn i reglene som gjelder for ditt årskull.
  • Delta på seminarer og seniorkurs om pensjon.

Hva må du gjøre mens du er yrkesaktiv for å få en god pensjon?

Du har sikkert hørt om arbeidslinjen, som er en viktig del av den norske pensjonsreformen. For deg betyr arbeidslinjen blant annet at fremtidig pensjon i større grad vil henge sammen med hvor mye du jobber. Valgene du tar gjennom arbeidslivet vil derfor påvirke din fremtidige alderspensjon. Hva som bidrar til en god pensjon kan være greit å kjenne til, selv om ulike valg gjennom karrieren selvfølgelig påvirkes av mange ulike forhold.

For å få en god pensjon bør du:

  • Jobbe, fordi du tjener opp pensjon av lønn.
  • Jobbe på heltid når du kan, fordi det gir deg bedre pensjonsopptjening enn deltid.
  • Jobbe i mange år – pensjonssystemet er i ferd med å endres til et system der alle år i arbeid teller for opptjening av pensjon.

Du får en høyere årlig pensjon om du fortsetter å jobbe lenge i alderdommen og venter med å ta ut pensjon. Pensjon blir i stadig større grad en konsekvens av din inntekt gjennom hele livet.

Pensjonskalkulatoren gir deg oversikt

Har du jobb med pensjon fra KLP, kan du se hvor mye du kan få i pensjon i pensjonskalkulatoren vår. Den finner du når du logger deg inn på Min side på klp.no. I pensjonsveilederen ser du hva du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

pensjonskalkulatoren er oppdatert med de endrede reglene for opptjening av alderspensjon som ble innført fra 1. januar 2020 for deg som er født i 1963 og senere.

pensjonskalkulatoren gir deg først en prognose på hva du får i pensjon hvis du tar den ut ved fylte 67 år. Etterpå kan du velge å se hvordan pensjonen blir dersom du i stedet velger å ta ut pensjonen din på et annet tidspunkt, mellom 62 og 75 år. Da ser du hvordan arbeidslinjen vil slå ut for deg i praksis.