Familie hus fjell

Ja, alderspensjon fra KLP skal samordnes med privat AFP

Får du alderspensjon fra en pensjonsrettighet fra en tidligere jobb med offentlig tjenestepensjon skal den samordnes med AFP i privat sektor. Det betyr at du får mindre i pensjon fra KLP.

Arbeidstakere som bytter jobb fra offentlig til privat sektor får en pensjonsrettighet fra offentlig tjenestepensjon. Den kan gi utbetaling av etterlattepensjon, uførepensjon eller alderspensjon. Men denne pensjonsrettigheten skal samordnes med både folketrygden og AFP fra privat sektor.

Reglene medfører at det blir gjort fradrag i offentlig tjenestepensjon for maksimalt 15 prosent av AFP for alle som er født i 1953 eller tidligere.

Dagens regler innebærer en gradvis opptrapping av samordningen. Men i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon og i de nye samordningsregler, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2018, står det at:

  • alderspensjon fra bruttopensjonen for de som er født i 1963 eller senere skal ikke samordnes med ny AFP i offentlig eller privat sektor.
  • bruttopensjonen for årskullene 1954–1962 skal samordnes med privat AFP, men det skal bare gjøres fradrag i bruttopensjonen for maksimalt 15 prosent av privat AFP.

Det betyr at brutto offentlig tjenestepensjon kan reduseres med inntil 15 prosent av AFP i privat sektor frem til 1963-kullet, da slik samordning opphører.