Familie hus fjell 2

Ja, alderspensjon fra KLP skal samordnes med privat AFP

Får du alderspensjon fra en pensjonsrettighet fra en tidligere jobb med offentlig tjenestepensjon skal den samordnes med AFP i privat sektor. Det betyr at du får mindre i pensjon fra KLP.

Arbeidstakere som bytter jobb fra offentlig til privat sektor får en pensjonsrettighet fra offentlig tjenestepensjon. Den kan gi utbetaling av etterlattepensjon, uførepensjon eller alderspensjon. Men denne pensjonsrettigheten skal samordnes med både folketrygden og AFP fra privat sektor.

Reglene medfører at det blir gjort fradrag i offentlig tjenestepensjon for maksimalt 15 prosent av AFP for alle som er født i 1953 eller tidligere.

I reglene som ble vedtatt av Stortinget i 2018, står det at:

  • Alderspensjon opptjent før eller etter 2020, for de som er født i 1963 eller senere skal ikke samordnes med AFP i offentlig eller privat sektor.
  • Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon for årskullene 1954–1962 skal samordnes med maksimalt 15 prosent av privat AFP.

Fradraget begrenses forholdsmessig om du ikke har full tjenestetid i tjenestepensjonsordningen. Har du tatt ut AFP i privat sektor før fylte 67 år, foretas samordningen som om AFP ble tatt ut ved 67 år.

Det betyr at brutto offentlig tjenestepensjon skal reduseres med inntil 15 prosent av AFP i privat sektor frem til 1963-kullet, da slik samordning opphører.

Sjekk informasjonen om deg 

Du kan logge deg inn på Min side på klp.no og sjekke pensjonen din og om informasjonen vi har om deg er korrekt.  

Les også

Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

17.11.23

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

Mann med barn på nakken

Alderspensjon fra 2020

14.09.23

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere kalles for påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon. Den tjenes opp fra 2020.