Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Hvordan lønnen din påvirker pensjonen din avhenger av hvor du jobber og når du er født. Folketrygden og KLP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

  • Jobber du i en stilling med offentlig tjenestepensjon, kan tjenestepensjonen din fra KLP bli redusert.
  • Jobber du hos en arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjon, kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert.

Tar du ut full alderspensjon

Vil du jobbe ved siden av i det offentlige, er det ulike regler for hvor mye du kan jobbe før du blir meldt inn i pensjonsordningen. Det er avhengig av hvor du jobber. Vi har en oversikt over innmeldingsreglene for tariffområdene, men sjekk også med arbeidsgiveren din hva som gjelder for deg. Blir du meldt inn i pensjonsordningen igjen etter at du tidligere ble meldt ut, kan tjenestepensjonen din bli redusert.

Når er du født?

Denne artikkelen er beregnet på de som er født før 1963. Er du født i 1963 eller senere blir muligheten til å kombinere jobb med pensjon bedre.

Tar du ut delvis alderspensjon

Du kan jobbe på deltid og ta ut delvis alderspensjon selv om stillingen du jobber i gir medlemskap i KLP. Men du må du melde fra om du begynner å jobbe mer eller mindre. Det kan påvirke pensjonen din.

Sjekk hva som skjer med din tjenestepensjon

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din på Min side før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

  • Noen får økt pensjon fordi opptjeningen øker.
  • Noen får redusert tjenestepensjon fordi nytten av individuell garanti synker etter 67 år.
  • Noen får økt pensjon fordi de tilpasser seg levealdersjusteringen.
  • Noen får redusert tjenestepensjon og noen får ingenting i tjenestepensjon.

Selv om tjenestepensjonen kan bli lavere, bør du også ta hensyn til lønnen du får så lenge du jobber og at alderspensjonen fra folketrygden kan øke. Dette kan bidra til at du likevel sitter igjen med mer ved å jobbe.

Vurderer du å jobbe etter 67 år, bør du lese mer om hva som skjer med tjenestepensjonen din om du jobber etter 67 år

Å jobbe på pensjonistlønn kan være et alternativ

Pensjonistlønn kan være en mulighet for deg som vil jobbe i det offentlige samtidig som du mottar pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din i KLP redusert. Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av alderspensjon. Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår. Dette er også noe du og arbeidsgiver må bli enige om. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør. Sjekk også fordeler og ulemper med å jobbe på pensjonistlønn.

 

Sjekk pensjonen din på Min Side

Dersom du nærmer deg pensjonsalder, kan du sjekke på hvordan det vil påvirke pensjonen din å stå lenger i jobb. Dette kan du enkelt simulere med KLPs pensjonsveileder på Min Side.

Logg inn på Min side

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

02.09.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

21.10.22

En del alderspensjonerte sykepleiere ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

Helsearbeider/hjemmehjelp som måler en eldre blid mann

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

02.09.22

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.