Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Hvordan lønnen din påvirker pensjonen din avhenger av hvor du jobber og når du er født. Folketrygden og KLP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

  • Jobber du i en stilling som gir medlemskap i den offentlige tjenestepensjonsordningen, kan tjenestepensjonen din fra KLP bli redusert. 
  • Jobber du hos en arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjon, kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert.

Tar du ut full alderspensjon

Vil du jobbe ved siden av i det offentlige, er det ulike regler for hvor mye du kan jobbe før du blir meldt inn i pensjonsordningen. Det er avhengig av hvor du jobber. Sjekk med arbeidsgiveren din hva som gjelder for deg. Blir du meldt inn i pensjonsordningen igjen etter at du tidligere ble meldt ut, kan tjenestepensjonen din bli redusert.

Les mer om innmeldingsreglene

Når er du født?

Denne artikkelen er beregnet på de som er født før 1963. 
Er du født i 1963 eller senere blir muligheten til å kombinere jobb med pensjon bedre. Du kan lese mer om det i «Født i 1963 eller senere - jobb med offentlig tjenestepensjon før 2020».

Tar du ut delvis alderspensjon

Du kan jobbe på deltid og ta ut delvis alderspensjon selv om stillingen du jobber i gir medlemskap i KLP. Men du må du melde fra om du begynner å jobbe mer eller mindre. Det kan påvirke pensjonen din.

Sjekk hva som skjer med din tjenestepensjon

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din på Min side før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

  • Noen får økt pensjon fordi opptjeningen øker
  • Noen får økt pensjon fordi de tilpasser seg levealdersjusteringen
  • Noen får redusert tjenestepensjon og noen får ingenting i tjenestepensjon

Selv om tjenestepensjonen kan bli lavere, bør du også ta hensyn til lønnen du får så lenge du jobber og at alderspensjonen fra folketrygden kan øke. Dette kan bidra til at du likevel sitter igjen med mer ved å jobbe.

Du kan lese mer om hva som skjer med pensjonen i "Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din".

Å jobbe på pensjonistlønn kan være et alternativ

Pensjonistlønn kan være en mulighet for deg som vil jobbe i det offentlige samtidig som du mottar pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din i KLP redusert. Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av alderspensjon. Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår. Dette er også noe du og arbeidsgiver må bli enige om. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.

Sjekk også ut denne artikkelen: Bør du jobbe på pensjonistlønn.

 

Sjekk pensjonen din på Min Side

Dersom du nærmer deg pensjonsalder, kan du sjekke på hvordan det vil påvirke pensjonen din å stå lenger i jobb. Dette kan du enkelt simulere med KLPs pensjonsveileder på Min Side.

Logg inn på Min side

Pensjonister kan jobbe under koronapandemien uten å tape pensjon

Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronapandemien og motta både pensjon og lønn uten å få pensjonen redusert. Les mer her

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

31.05.21

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

24.01.22

En del alderspensjonister ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

Vinterlandskap

Nav øker sitt minstenivåtillegg, dette kan påvirke pensjonen fra KLP

22.11.21

Alderspensjon og AFP under utbetaling blir tilleggsregulert i desember 2021. Får du såkalt minstenivåtillegg fra Nav, kan pensjonen din fra KLP bli endret.

Samlet pensjon fra KLP og Nav skal likevel være minst like stor som før endringen.