sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

En del alderspensjonerte sykepleiere ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

Vil du beregne hvor mye du kan jobbe i kvartalet, men unngå å komme over grensen for gjeninnmelding i pensjonsordningen må du se på:

  • Hvor mange timer du jobber i hvert kvartal
  • Hvor mange timer som er normalarbeidstiden pr uke for stillingen din og
  • Antall ferieuker du har rett til i året

Reglene kan bli endret! 

Sykepleierne har fortsatt 20 prosent i innmeldingsgrense gjennom lov. Regjeringen har foreslått å endre dette til innmelding fra første time for sykepleierne også, men da må loven bli endret og denne prosessen er ikke ferdig enda. 

En eventuell lovendring kan få betydning for pensjonerte sykepleiere som jobber i mindre enn 20 prosent stilling. Du kan lese høringsnotat og høringssvar på regjeringen.no

Men inntil videre gjelder reglene som er beskrevet nedenfor.

Hvor mange timer kan jeg jobbe i kvartalet?

Er du sykepleier og alderspensjonist og vil unngå å bli gjeninnmeldt i tjenestepensjonsordningen i KLP, fordi du ønsker å beholde full tjenestepensjon, må du jobbe i mindre enn 20 prosent stilling. Stillingens størrelse beregnes ut fra timetallet du jobber i løpet av et kvartal og normalarbeidstid per i uke i din stilling. Antall uker ferie du har rett til i året har betydning for stillingsstørrelsen, men alle som har fylt 60 år har rett til 6 ukers ferie.

Her er KLPs oversikt over hvor mange timer en sykepleier med pensjon og 6 ukers ferie kan jobbe per kvartal uten å bli gjeninnmeldt i pensjonsordningen i KLP:

Oversikt over antall timer pr kvartal

  Kan jobbe inntil
37,5 timers arbeidsuke 86 timer per kvartal
35,5 timers arbeidsuke 81 timer per kvartal

NB! Det kan være fornuftig å sjekke med arbeidsgiver også, siden det er din arbeidsgiver som har ansvaret for å melde sine ansatte inn og ut av pensjonsordningen. 

Hvordan regner arbeidsgivere ut stillingsprosenten min?

For å regne ut stillingsprosent ser arbeidsgiver på

  1. Hvor mange timer har du jobbet i kvartalet?
  2. Hva er uketimetallet for full stilling?
    Er det 37,5 timers arbeidsuke, 35,5 timers arbeidsuke, eller et annet uketimetall.
  3. Hvor mange ferieuker skal medregnes?
    Stillingsprosenten skal justeres for ferie. Fra fylte 60 år har arbeidstagere rett til 6 ukers ferie ifølge ferieloven. De under 60 år har rett til 5 uker.

Stillingsprosenten skal beregnes på samme måte for fast ansatte og for ansatte på timer. I begge tilfeller skal arbeidsgiver ta hensyn til rett til ferie, uavhengig av om du tar ut ferie eller ikke. Fast ansatte meldes inn med den stillingsprosenten de er ansatt i. Det gjøres uavhengig av når de faktisk har ferie. For de som jobber på timebasis er det nødvendig å beregne stillingsprosenten hvert kvartal. Det gjør arbeidsgiver slik:

Stillingsprosent = timer jobbet i kvartalet / (uketimetall for full stilling x (uker i året justert for ferie) /4) x 100

Eksempel:

Jobber du 86 timer i et kvartal, en full stilling utgjør 37,5 timer per uke og du har 6 ferieuker pr år skal stillingsprosenten beregnes slik:

86/ (37,5 x 46/4) x 100 = 19,94 %

Riktig stillingsprosent er dermed 19,94% og den ansatte skal ikke innmeldes i pensjonsordningen.

Endres forutsetningene slik at du jobber 82 timer i et kvartal, men den fulle stillingen utgjør 35,5 timer per uke og du har 6 ferieuker pr år, blir stillingsprosenten slik:

82 / (35,5 x 46/4) x 100= 20,09 %

Stillingsprosenten blir over 20 prosent og du skal meldes inn i pensjonsordningen.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

02.09.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

21.10.22

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt. Hovedregelen er at du meldes inn fra første krone og første time, men det finnes unntak.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

12.09.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.