Middelaldrende kvinne sitter ved datamaskin på kafé.

Jobb ved siden av alderspensjon eller AFP

Hvordan du kan jobbe ved siden av pensjonen fra KLP er avhengig av om du mottar alderspensjon eller AFP. Her får du oversikt over dine muligheter.

Denne artikkelen er skrevet spesielt for deg som er født i 1962 eller tidligere.

Full pensjon og jobb

Mange ønsker å jobbe litt ved siden av full alderspensjon eller AFP. Få oversikt over hva du bør vite dersom du tar ut full alderspensjon eller AFP, og samtidig ønsker å jobbe, uten at pensjonen din blir redusert.

Alderspensjon og jobb

Hvis du ønsker du å kombinere jobb og ekstra inntekt i tillegg til full alderspensjon fra KLP, er det noen ting det kan være greit å vite: 

•   Hvis du begynner å jobbe på pensjonistlønn, som er en individuell avtale du kan inngå med arbeidsgiver, reduseres ikke alderspensjonen din. 
•   Hvis du begynner å jobbe i privat sektor, i en stilling som ikke gir medlemskap i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, reduseres ikke alderspensjonen din.
•   Hvis du begynner å jobbe i en stilling som gir medlemskap i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, reduseres alderspensjonen din. 

Spesielt for sykepleier

Som sykepleier kan du jobbe under innmeldingsgrensen på 20 prosent per kalenderkvartal uten at alderspensjonen blir redusert. 

Det er vedtatt endring i innmeldingsreglene. Hvordan dette påvirker deg kan du lese her.

Spesielt for sykehusleger

Som sykehuslege kan du jobbe 167 timer per kalenderkvartal uten at alderspensjonen blir redusert.

AFP og jobb

Har du AFP før 65 år, vil dette være en folketrygdberegnet AFP. Pensjonen reduseres hvis du tjener over toleransebeløpet på 0,26G (grunnbeløpet i folketrygden), som per i dag er 30 841 kroner i året. Beløpet vil bli regulert opp i januar hvert år. Dette gjelder all pensjonsgivende inntekt, inkludert inntekt fra privat sektor og næringsinntekt. Hvis du er usikker på om inntekten er pensjonsgivende, må du kontakte skatteetaten.

Når du fyller 65 år, får du utbetalt enten folketrygdberegnet AFP eller AFP beregnet som alderspensjon.

•   Mottar du AFP beregnet som alderspensjon, gjelder samme regler som for alderspensjon. 
•   Har du folketrygdberegnet AFP må du fortsatt forholde deg til toleransebeløpet på 30 841 kroner i året.

Du kan lese mer om hva som gjelder for AFP beregnet som alderspensjon under avsnittet om ‘alderspensjon og jobb’. 

Delvis pensjon og jobb

Du trenger ikke slutte helt i jobb for å ta ut alderspensjon eller AFP. Ønsker du å redusere stillingen din, kan du søke om delvis pensjon. Du må selv avklare med din arbeidsgiver om du har mulighet til å jobbe deltid. 

Alderspensjon og delvis jobb

Hvis du ønsker å kombinere delvis alderspensjon og delvis jobb må du huske på dette: 

•   Du må reduserer stillingen din med minst 10 prosentpoeng, for eksempel fra 80 til 70 prosent stilling
•   Alderspensjonen blir tilpasset den stillingsprosenten du fortsetter å jobbe i
•   Hvis du begynner å jobbe mer eller mindre og får endret stillingsprosent, vil alderspensjonen bli tilpasset den nye stillingsprosenten din
•   Når du slutter helt i jobb, vil du motta full alderspensjon

AFP og delvis jobb

Hvis du ønsker å kombinere delvis AFP og delvis jobb må du huske på dette: 

•   Du må reduserer stillingen din med minst 10 prosentpoeng, for eksempel fra 80 til 70 prosent stilling
•   Folketrygdberegnet AFP blir tilpasset den inntekten du forventer å ha i delvis jobb fremover. 
•   Hvis du får endret inntekt, blir folketrygdberegnet AFP tilpasset den nye inntekten du forventer å ha fremover
•   Når du har inntekt under toleransebeløpet på 30 841 kroner, vil du motta full folketrygdberegnet AFP

Hvis du mottar AFP beregnet som alderspensjon vil den være tilpasset ut ifra stillingsprosent og ikke inntekt, slik som ved alderspensjon.

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

Les også

Illustrasjonsfoto

Nytt om pensjon i 2024

15.04.24

Forbedret folketrygd, AFP livsvarig og ny innmeldingsgrense for sykepleiere er bare noen av det som skjer på pensjonsfronten i år

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

03.10.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

En gruppe med helsepersonell utenfor et sykehus.

Alderspensjon eller AFP før 67 år?

15.03.24

Er du født i 1962 eller tidligere, og har særaldersgrense i stillingen din, er det flere ting du bør tenke på når du skal velge mellom alderspensjon eller AFP.