Finans_Okonomi_eierskap_sparing_valuta

IPS - nye svanemerkede spareprofiler

Skrevet av: | 25.02.21

Alle våre fond/spareprofiler til IPS, får nå svanemerkede varianter med ekstra fokus på samfunnsansvar og bærekraft. De investerer i all hovedsak i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

Tidligere har du bare kunnet velge mellom fire «vanlige» fond/spareprofiler når du sparer i IPS: KLP Framtid (100 % aksjer, høy risiko og høy forventet avkastning), KLP Lang Horisont, KLP Kort Horisont og KLP Nåtid (100% renter, lav risiko og lav forventet avkastning). Det blir nå mulig å velge svanemerkede varianter av disse fondene i IPS-sparingen: KLP Framtid Mer Samfunnsansvar, KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar, KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar og KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar.

Alle KLPs fond følger våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, men de svanemerkede fondene tar samfunnsansvaret et skritt videre. De investerer i all hovedsak i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar. Vi håper derfor at svanefondene vil være med å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Risiko og forventet avkastning vil være omtrent uforandret.

Er du usikker på om du bør spare i IPS? Sjekk fordeler og ulemper først.

1. Du får skattefordeler

Beløpet du sparer gir fradrag i alminnelig inntekt. Det betyr 3.300 kroner lavere skatt (med dagens skattesats på 22%) hvert år når du sparer maksbeløpet på 15.000 kroner. Men husk at dette bare er en utsettelse av skatten. IPS-utbetalingene blir også skattlagt som alminnelig inntekt. En annen fordel er at midlene på IPS-kontoen din er fritatt for formuesskatt. IPS er også det eneste spareproduktet du kan holde utenfor felleseie om du skiller deg.

2. Men pengene er bundet til du blir 62 år

Du kan i utgangspunktet tidligst begynne å ta ut pengene ved 62 år, og utbetalingene må gå over minimum ti år og fram til du blir 80 år. Uansett kan du imidlertid ta ut 20 prosent av grunnbeløpet i folketrygden hvert år. Dette er for øyeblikket rundt 20.000 kroner. En IPS-beholdning på f.eks. 100.000 kroner, kan du altså ta ut over omtrent fem år.

Hvis du blir syk før 62 år og har rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du starte utbetaling av IPS-midlene i samsvar med uføregraden. Utbetalingen vil pågå så lenge du har beholdning på IPS-kontoen.

Hvis du dør før IPS-midlene er ferdig utbetalt, så er det dine arvinger som får sparepengene.

3. Du kan velge mellom åtte forskjellige fond

Når du sparer i IPS, må du velge å plassere pengene i fondene nevnt over. Du bestemmer altså selv hvor høy risiko du ønsker å ta. Det er skattefritt å bytte fond, og det koster heller nesten ingenting å bytte. Du kan ha fast månedlig sparing på minimum 500 kroner, eller sette inn enkeltbeløp om du ønsker det.

4. Det er store prisforskjeller mellom tilbyderne

IPS-sparing hos KLP er billig. Det eneste du betaler er et årlig forvaltningshonorar på 0,22 prosent av innestående. Dette er en meget konkurransedyktig pris, og KLPs IPS-ordning er blant de beste i markedet. Det er mye penger å spare på å velge en billig IPS-leverandør.

5. Vurder å spre sparingen

Er du usikker på om du skal velge IPS, kan det være lurt å spre sparingen. Spar noe i IPS og noe i vanlig indeksfond/fondspakker, der du kan ta ut pengene når du vil.

Start sparing i IPS

Start sparing i fond

Interessante artikler

Jente som holder sammenknytte blomster i hånden

Informasjon til kunder med IPS som nærmer seg pensjonsalder

18.10.21

Har du individuell pensjonssparing (IPS) hos oss er det noen ting du må tenke på når du nærmer deg alderen da du skal ta ut pengene du har spart.

Klp_case Annette Brenne

Halverte lønnen - fikk bedre økonomi

03.11.21

Anette Brenna begynte i ny jobb med lavere lønn, og måtte derfor ta grep om privatøkonomien sin. Det lønte seg.