Jente som holder sammenknytte blomster i hånden

Informasjon til kunder med IPS som nærmer seg pensjonsalder

Har du individuell pensjonssparing (IPS) hos oss er det noen ting du må tenke på når du nærmer deg alderen da du skal ta ut pengene du har spart.

Uttak av pensjon

Din IPS er satt opp slik at utbetaling vil starte når du har fylt 75 år. Du kan selv velge et tidligere tidspunkt for oppstart av pensjonsutbetalingen. Midlene kan tidligst utbetales når du er 62 år. Kunder som ikke ønsker utbetaling fra 75 år må gi særskilt melding om dette.

Pensjonen vil bli utbetalt hver måned i det antall år du velger, men antall år må være minimum 10 år og vare minst til du fyller 80 år. Utbetalingstiden kan bli satt ned dersom den årlige utbetalingen utgjør mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp (for tiden er 20 % av kr 101.351). 

Vi vil i løpet av første halvår 2019 etablere en løsning på Min Side hvor du kan gå inn og velge tidspunkt for når du vil at pensjonsutbetalingene skal starte. Er du over 62 år og ønsker utbetaling før første halvår 2019, ta kontakt med oss på telefon eller gjennom kontaktskjemaet på klp.no.

Vi anbefaler som utgangspunkt at kunder starter utbetaling av IPS samme år som man blir pensjonist. Har du tidsbegrenset utbetaling av pensjon fra arbeidsforhold, bør du vurdere om du skal starte utbetaling av IPS på et senere tidspunkt.

Redusere risiko på IPS-sparing?

Din IPS er plassert i finansmarkedene, og verdiene svinger i takt med utviklingen i disse markedene. Det er særlig opp- og nedturer i aksjemarkedene som gir utslag i verdiene. Disse verdiendringene påvirker hvor mye du kommer til å få utbetalt fra IPS-ordningen. Mange ønsker å redusere risikoen for svingninger i verdiene når de nærmer seg pensjonsalder, for å øke forutsigbarhet i pensjonsutbetalingene. Dette kan gjøres ved å bytte til en spareprofil med lavere andel aksjer.

I KLP skjer det ikke noen automatisk endring av spareprofil. Du må selv endre spareprofil på Min Side. Nedenfor gir vi en generell anbefaling om bytte av spareprofil for kunder som nærmer seg pensjonsalder.

KLPs spareprofiler

KLP har 4 spareprofiler tilgjengelig i IPS: KLP Nåtid har 0% aksjer, KLP Kort Horisont har 18% aksjer, KLP Lang Horisont har 60% aksjer og KLP Framtid har 100% aksjer. Bytter du til en spareprofil med mindre aksjer, så reduserer dette svingningsrisikoen. Men husk at lavere risiko også betyr at du får redusert mulighet for høy avkastning.

Anbefaling

Vi anbefaler følgende spareprofil avhengig av antall år fram til start på uttaksperiode:

Spareprofil Antall år frem til start på uttaksperiode

KLP Nåtid

0-2 år

KLP Kort Horisont

2-5 år

KLP Lang Horisont

5-10 år

KLP Framtid

10+ år

Er du i en situasjon der pensjon fra IPS vil utgjøre en liten andel av dine løpende inntekter, kan du vurdere om du i stedet vil tilpasse tidspunktet for nedtrapping av risiko til tidspunktet da du er halvveis i utbetalingsperioden. Dette vil ofte gi en høyere samlet pensjon enn om du trapper ned risikoen, slik at andelen aksjer reduseres til null et par år før oppstart av utbetaling.