Blomstertråd

Informasjon til kunder med IPS som nærmer seg pensjonsalder

Har du individuell pensjonssparing (IPS) hos oss er det noen ting du må tenke på når du nærmer deg alderen da du skal ta ut pengene du har spart.

Uttak av pensjon

Din IPS er satt opp slik at utbetaling vil starte når du har fylt 75 år. Du kan selv velge et tidligere tidspunkt for oppstart av pensjonsutbetalingen. Midlene kan tidligst utbetales når du er 62 år. Kunder som ikke ønsker utbetaling fra 75 år må gi særskilt melding om dette.

Pensjonen vil bli utbetalt hver måned i det antall år du velger, men antall år må være minimum 10 år og vare minst til du fyller 80 år. Utbetalingstiden kan bli satt ned dersom den årlige utbetalingen utgjør mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp (for tiden er dette 20 % av kr 118.620). 

Vi anbefaler som utgangspunkt at kunder starter utbetaling av IPS samme år som man blir pensjonist. Har du tidsbegrenset utbetaling av pensjon fra arbeidsforhold, bør du vurdere om du skal starte utbetaling av IPS på et senere tidspunkt.

IPS - utbetaling og skattetrekk

Utbetalinger fra IPS skal beskattes som alminnelig inntekt. KLP trekker ikke denne skatten for deg. Du kan derfor risikere å få restskatt.

For å unngå dette kan du:
Sette av 22 % av IPS-utbetalingene dine hver måned.
Betal innen 31. mai neste år. Da slipper du rente på restskatten.
Bruk kontonummer og KID-nummer fra Skattemeldingen, som du finner på Altinn.

Hva skal du betale?
Har du ikke gjort endringer i skattemeldingen, finner du beløpet du skylder på siste side.
Har du gjort endringer i skattemeldingen som kan påvirke sluttresultatet, kan du bruke skatteberegningsprogrammet for å regne ut beløpet.

Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

Redusere risiko på IPS-sparing?

Din IPS er plassert i finansmarkedene, og verdiene svinger i takt med utviklingen i disse markedene. Det er særlig opp- og nedturer i aksjemarkedene som gir utslag i verdiene. Disse verdiendringene påvirker hvor mye du kommer til å få utbetalt fra IPS-ordningen. Mange ønsker å redusere risikoen for svingninger i verdiene når de nærmer seg pensjonsalder, for å øke forutsigbarhet i pensjonsutbetalingene. Dette kan gjøres ved å bytte til en spareprofil med lavere andel aksjer.

I KLP skjer det ikke noen automatisk endring av spareprofil. Du må selv endre spareprofil på Min Side. Nedenfor gir vi en generell anbefaling om bytte av spareprofil for kunder som nærmer seg pensjonsalder.

KLPs spareprofiler

KLP har 8 spareprofiler tilgjengelig i IPS:

  • KLP Framtid Mer Samfunnsansvar
  • KLP Framtid
  • KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar
  • KLP Lang Horisont
  • KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar
  • KLP Kort Horisont
  • KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar
  • KLP Nåtid.

De to Nåtid profilene har 0% aksjer. De to Kort Horisont profilene har ca. 18% aksjer. De to Lang Horisont profilene har ca. 60% aksjer og de to Framtid profilene har 100% aksjer.

Forslag

Her er forslag til valg av spareprofil avhengig av antall år fram til start på uttaksperiode:

SpareprofilAntall år frem til start på uttaksperiode

KLP Nåtid
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar

0-2 år

KLP Kort Horisont
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar

2-5 år

KLP Lang Horisont
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar

5-10 år

KLP Framtid
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar

10+ år

Er du i en situasjon der pensjon fra IPS vil utgjøre en liten andel av dine løpende inntekter, kan du vurdere om du i stedet vil tilpasse tidspunktet for nedtrapping av risiko til tidspunktet da du er halvveis i utbetalingsperioden. Dette vil ofte gi en høyere samlet pensjon enn om du trapper ned risikoen, slik at andelen aksjer reduseres til null et par år før oppstart av utbetaling.