Bil parkert i høstmiljø

Kjøretøyforsikring for offentlig sektor

 • Fri kjørelengde
 • Ingen bonustap ved skade
 • Raske forsikringsoppgjør
 • Du kan sette sammen forsikringen ut fra behov
 • Mindre rapportering for deg som kunde

Motorvognforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan den omfatte fører- og passasjerulykke, brann, tyveri, glass, redning og kasko.
Kasko dekker skade på eget kjøretøy som oppstår ved blant annet sammenstøt, utforkjøring og velting.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene 

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade, og for å få full erstatning hvis en skade skjer.

Arbeidsmaskin

Forsikringen kan omfatte ansvars-, kasko-, fører- og passasjerulykkesforsikring.
Delkaskoforsikringen dekker brann og tyveri. Kaskoforsikring dekker i tillegg skade på eget kjøretøy som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring og velting, og maskinskade.

Forsikringen dekker blant annet: 

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene 

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader og for å få full erstatning hvis en skade skjer.