Tannhjul

Ansvarsforsikringer for offentlig sektor

  • Skreddersydd forsikring tilpasset kommunenes og helseforetakenes behov
  • Du får profesjonell bistand og hjelp ved skade
  • Vi har solid kunnskap og lang erfaring med skadeoppgjør i offentlig sektor 

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen for kommuner dekker det rettslige erstatningsansvaret som en kommune kan pådra seg under utøvelse av sin virksomhet.

Forsikringen dekker:

  • rettslig ansvar for skade på person eller ting, produktansvar og ansvar for formuesskade (økonomisk tap som ikke følger av en fysisk skade)
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Det kan kjøpes tilleggsdekninger. Forsikringssum og egenandel kan tilpasses den enkelte kundes behov. 

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen beskriver hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Samleskader er skader som skyldes samme hendelse, for eksempel tilstopping av avløpsnettet etter mye regn. Slike skader regnes som én skade, og det beregnes én egenandel. 

Byggherreansvar

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret en byggherre kan pådra seg for skade på ting eller person:

  • rettslig ansvar for skade på person eller ting oppstått i forbindelse med byggeprosjekt
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Forsikringssum og egenandel kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen beskriver hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Kriminalitetsforsikring

Forsikringen dekker formuestap som følge av straffbare handlinger begått av egne ansatte:

  • tap som følge av underslag, tyveri, bedrageri (herunder datakriminalitet), utroskap, dokumentfalsk og korrupsjon
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen beskriver hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Visste du at...

...samleskader er alle skader som skyldes samme hendelse, for eksempel tilstopping av avløpsnettet etter mye regn. Slike skader regnes som én skade og det beregnes én egenandel.

Slik behandler vi samleskader