Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Vilkår for å få uførepensjon

For å få uførepensjon må du oppfylle noen vilkår.

  • Du må være medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Sjekk om du er medlem hvis du er usikker.
  • Du må være syk med en diagnose som er anerkjent i folketrygden. Sykdommen må føre til at du ikke kan fortsette i den vanlige stillingen, og at du mister inntekt.
  • Du må ha mistet minst 20 prosent av inntekten din.
  • Du har ikke rett til pensjon fra KLP hvis du har mulighet for å ta annet egnet arbeid for å kompensere for inntektstapet ditt.

Dette bør du være oppmerksom på

  • Du har ikke rett til uførepensjon hvis du i løpet av de to første årene etter du ble meldt inn i KLP blir uføre på grunn av en sykdom eller et lyte som du visste om da du ble meldt inn i KLP.
  • Pensjonen din kan bli beregnet ut fra en lavere stillingsprosent hvis du i de siste to årene gikk opp i stillingsprosent og du nå er ufør på grunn av en sykdom eller et lyte som du visste om da stillingsprosenten økte.

Slik søker du

Lurer du på hvordan du søker om uførepensjon kan du lese mer om det i Slik søker du uførepensjon

Les også

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

01.07.21

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

To pilskilt som peker til hver sin retning

Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

22.09.20

Endrer du noe i din jobb- og livssituasjon kan det påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

05.03.20

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Hånd som holder en prestekrage blomst

Etteroppgjør for uførepensjon

05.03.20

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

03.02.21

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Vilkår og vedtekter om offentlig tjenestepensjon

22.12.20

Her finner du vilkår, vedtekter og skjema for offentlig tjenestepensjon.