Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Vilkår for å få uførepensjon

For å få uførepensjon må du oppfylle noen vilkår.

  • For å ha rett på uførepensjon fra KLP må du 
    • Enten: Ha blitt syk fra en stilling med offentlig tjenestepensjon fra KLP. Sjekk om du er medlem hvis du er usikker.
    • Eller: Tidligere ha jobbet i en eller flere stillinger med offentlig tjenestepensjon i minst tre år til sammen.
  • Du må være syk med en diagnose som er anerkjent i folketrygden. Sykdommen må føre til at du ikke kan fortsette i den vanlige stillingen, og at du mister inntekt.
  • Du må ha mistet minst 20 prosent av inntekten din.
  • Du har ikke rett til pensjon fra KLP hvis du har mulighet for å ta annet egnet arbeid for å kompensere for inntektstapet ditt.

Dette bør du være oppmerksom på

  • Du har ikke rett til uførepensjon hvis du i løpet av de to første årene etter du ble meldt inn i KLP blir ufør på grunn av en sykdom eller et lyte som du visste om da du ble meldt inn i KLP.
  • Pensjonen din kan bli beregnet ut fra en lavere stillingsprosent hvis du i de siste to årene gikk opp i stillingsprosent og du nå er ufør på grunn av en sykdom eller et lyte som du visste om da stillingsprosenten økte.

Slik søker du

Lurer du på hvordan du søker om uførepensjon kan du lese mer om det i Slik søker du uførepensjon

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

15.03.22

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

28.02.22

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

01.11.21

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.