Lunsj med en gruppe mennesker ute

Har du vært medlem tidligere?

Du kan ha rett på alderspensjon eller uførepensjon hvis du har vært medlem i KLP sin offentlige tjenestepensjonsordning tidligere. 

Vilkår for uførepensjon

Hvis du har vært medlem tidligere, kan du ha rett på uførepensjon fra KLP. Da må du oppfylle disse vilkårene:

 • Du er innvilget uføretrygd fra NAV
 • Du har minst tre års samlet medlemstid i KLP og andre offentlige tjenestepensjonsordninger
 • KLP er den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du var medlem av. Hvis du har vært medlem hos en annen offentlige tjenestepensjonsordning etter KLP, må du søke om pensjon fra den pensjonsordningen du var medlem av sist.

Som tidligere medlem kan du ikke få uførepensjon fra KLP når du får arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Vilkår for alderspensjon (født 1962 eller tidligere)

Du som er tidligere medlem i KLP og født i 1962 eller tidligere, kan ha rett på alderspensjon fra KLP hvis du oppfyller disse vilkårene:

 • Du har enten nådd aldersgrensen  for stillingen din, eller fylt 67 år og mottar alderspensjon fra folketrygden
 • Du har minst tre års samlet medlemstid i KLP og andre offentlige tjenestepensjonsordninger
 • KLP er den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du var medlem av. Hvis du har vært medlem hos en annen offentlige tjenestepensjonsordning etter KLP, må du søke om pensjon fra den pensjonsordningen du var medlem av sist.

Vilkår for alderspensjon (født 1963 eller senere)

Du som er tidligere medlem i KLP og født i 1963 eller senere, kan ha rett på alderspensjon fra KLP hvis du oppfyller disse vilkårene:

 • Du har fylt 62 år (du kan tidligst ta ut alderspensjon den første i måneden etter fylte 62 år).
 • Du har minst ett år samlet medlemstid i KLP og andre offentlige tjenestepensjonsordninger. For å få utbetalt alderspensjon du har opptjent før 2020, må du ha en samlet medlemstid på tre år og ha tatt ut alderspensjon fra NAV.
 • KLP er den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du var medlem av. Hvis du har vært medlem hos en annen offentlige tjenestepensjonsordning etter KLP, må du søke om pensjon fra den pensjonsordningen du var medlem av sist.

Slik søker du

Som tidligere medlem i KLP, kan du søke om alderspensjon tidligst tre måneder før aldersgrensen din. Søker du om uførepensjon kan du søke når du har fått innvilget uføretrygd fra NAV.

 1. Logg deg inn på Min Side
 2. Fyll ut søknadskjemaet. Hvis du har medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger nå du fylle ut navnet på disse i søknadskjemaet.
 3. KLP henter skattekortet ditt og eventuell medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger. 
 4. Når saken er ferdigbehandlet, får du tilsendt brev med svar. Har du samtykket til elektronisk kommunikasjon, får du brevet på Min Side. 

Hvis vi har behov for ytterligere opplysninger, tar vi kontakt med deg. 

Logg inn på Min Side

Dette må du huske på før du søker

Før du søker om alderspensjon eller uførepensjon må du sjekke om KLP er den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du var medlem av:

 • Det er den siste pensjonsordningen du var medlem av som skal samle, beregne, og utbetale pensjonen din.
 • Hvis du har vært medlem hos en annen offentlig tjenestepensjonsordning etter at du var medlem i KLP (for eksempel Statens Pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring), må du søke om pensjon fra den pensjonsordningen du var medlem av sist.

Pensjonsordningen for folkevalgte

Folkevalgte er ikke ansatt eller omfattet av en tariffavtale, men kan likevel få offentlig tjenestepensjon. Det er kommunestyret eller fylkestinget som avgjør hvilken pensjonsordning som skal gjelde for sine folkevalgte. Les mer om pensjonsordningen for folkevalgte her.