To kolleger jobber  sammen  på kontoret

Hva skjer med pensjonen om jeg blir permittert?

Mange lurer på hva som skjer med medlemskapet i offentlig tjenestepensjon om de blir permitterte på grunn av korona. Det er noen virksomheter med offentlig tjenestepensjon som har permittert ansatte.

 

Her er informasjon om hva permittering betyr for pensjonen.

Blir du permittert med en varighet på under en måned skal du ikke bli utmeldt av pensjonsordningen.

Blir du derimot permittert i mer enn en måned kan det få følgende konsekvenser:

  • Du blir utmeldt av pensjonsordningen.
  • Permittering påvirker ikke rett til folketrygdberegnet AFP (avtalefestet pensjon). Merk deg at dette bare gjelder folketrygdberegnet AFP. Utmelding fra pensjonsordningen kan påvirke alderspensjonen din fra 67 år. Du kan tegne frivillig medlemskap for å unngå at alderspensjonen din blir lavere fra 67 år, som følge av utmelding.
  • Du kan miste retten til AFP beregnet som tjenestepensjon mellom 65 og 67 år. Da kan du likevel få folketrygdberegnet AFP.
  • Du er risikodekket ved uførhet og død i inntil to år.
  • Du har som permittert rett til å betale for frivillig medlemskap i inntil to år. Betaler du for frivillig medlemskap beholder du rett til alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Frivillig medlemskap kan gi rett til tjenestepensjonsberegnet AFP. For å få rett til AFP må du oppfylle vilkår forøvrig, du må blant annet ha minst 10 års medlemskap etter fylte 50 år. Du får mer informasjon om frivillig medlemskap i pensjonsbeviset som utstedes ved utmelding av pensjonsordningen.

Blir du som permittert utmeldt av en lukket offentlig tjenestepensjon skal du som hovedregel meldes inn igjen i den lukkede ordningen når permitteringen er over. Sjekk likevel i pensjonsavtalen som arbeidsgiver har inngått og hør med arbeidsgiver om hvordan dette vil håndteres.

Les også

To pilskilt som peker til hver sin retning

Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

03.11.21

Endrer du noe i din jobb- og livssituasjon kan det påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Bruttopensjon for nybegynnere

20.09.22

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

07.11.22

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.