Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet øker med 4,98 prosent

Grunnbeløpet (G) øker fra 101.351 kroner til 106.399 fra 1. mai 2021.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Her finner du en oversikt over datoer for utbetaling av pensjon.

Årets trygdeoppgjør kom 20. mai. Alderspensjon og AFP under utbetaling øker med 4,99 prosent fra 1. mai. Den årlige veksten for 2021 blir 3,58 prosent. 

Les mer om hvordan pensjoner fra KLP blir regulert i år.

Hva er grunnbeløpet i folketrygden?

Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser i samfunnet.

Grunnbeløpet reguleres med lønnsveksten i samfunnet. Alderspensjon under opptjening skal normalt reguleres med G. 

I 2021 skal alderspensjonen bli regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020 og 2021. Det gjelder både alderspensjon fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon.

Trygdeoppgjøret regulerer pensjoner

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet (G) og en rekke pensjoner blir regulert. Pensjonister får justert og etterbetalt pensjonen fra denne datoen når pensjonene blir regulert.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no

Minstepensjon og minstenivå i folketrygden kan få betydning for din pensjon fra KLP

Minste pensjonsnivå for enslige i folketrygden blir også økt ekstraordinært i år. Minstepensjonen for enslige øker med 4.000 kroner fra 1. mai 2020 og med 5.000 kroner til fra 1. juli. Får du økt pensjon fra folketrygden som følge av dette kommer det helt eller delvis til fradrag i offentlig tjenestepensjon. Men alle får mer i samlet pensjon.

 

 

Les også

Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

27.05.21

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

31.05.21

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Okonomi_eierskap_sparing_valuta_Finans

Slik blir pensjonen regulert i 2021

27.05.21

Pensjonene blir regulert på en ny måte i 2021 og pensjonistene blir trolig årets inntektsvinnere. De fleste får regulert og etterbetalt pensjon i utbetalingen 18. juni 2021. Pensjonene fra KLP blir regulert med nesten 5 prosent fra 1. mai.