Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet økte med 4,98 prosent

Grunnbeløpet (G) økte fra 101.351 kroner til 106.399 fra 1. mai 2021.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Her finner du en oversikt over datoer for utbetaling av pensjon.

Årets trygdeoppgjør kom i mai. Alderspensjon og AFP under utbetaling ble regulert i juni og blir tilleggsregulert i desember 2021.

Les mer om hvordan pensjoner fra KLP blir regulert i år inkludert tilleggsreguleringen i desember.

Hva er grunnbeløpet i folketrygden?

Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser i samfunnet.

Grunnbeløpet reguleres med lønnsveksten i samfunnet. Alderspensjon under opptjening skal normalt reguleres med G. 

Trygdeoppgjøret regulerer pensjoner

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet (G) og en rekke pensjoner blir regulert med virkning fra 1. mai. Pensjonister får justert og etterbetalt pensjonen fra denne datoen når pensjonene blir regulert.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no

Minstepensjon og minstenivå i folketrygden kan få betydning for din pensjon fra KLP

Minste pensjonsnivå for enslige i folketrygden ble også økt ekstraordinært i år. Minstepensjonen for enslige økte med 4.000 kroner fra 1. mai 2020 og med 5.000 kroner til fra 1. juli. Tilleggsreguleringen i desember 2021 gir også økt pensjon fra folketrygden for noen i form av minstenivåtillegg. Slike endringer kan helt eller delvis komme til fradrag i offentlig tjenestepensjon. Men alle får mer i samlet pensjon.

 

 

Les også

Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

22.11.21

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

31.05.21

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Norske kroner i mynter

I desember 2021 ble pensjoner tilleggsregulert

15.12.21

Alderspensjon og AFP under utbetaling ble regulert på nytt for 2021. Endringen ble gjennomført i pensjonsutbetalingen i desember.