Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet økte med 4,77 prosent til 111.477 kroner

Grunnbeløpet (G) økte fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022. Det er en økning på 4,77 prosent.

Årets trygdeoppgjør kom i mai. Alderspensjon og AFP under utbetaling fra KLP blir regulert i juni med etterbetaling fra mai.

Hva er grunnbeløpet i folketrygden?

Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser i samfunnet.

Grunnbeløpet reguleres med lønnsveksten i samfunnet. Alderspensjon under opptjening skal normalt reguleres med G. 

Trygdeoppgjøret regulerer pensjoner

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet (G) og en rekke pensjoner blir regulert med virkning fra 1. mai. Pensjonister får justert og etterbetalt pensjonen fra denne datoen når pensjonene blir regulert.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no

Slik blir pensjonene regulert

  • Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,77 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,84 prosent.
  • Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 3,53 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,12 prosent. 

Pensjoner innen offentlig tjenestepensjon skal reguleres slik som folketrygden.

Ny G fra 1. mai 2022 blir 111.477 kroner. Ny gjennomsnittlig G for 2022 er 109.784 kroner.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Her finner du en oversikt over datoer for utbetaling av pensjon.

Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

20.05.22

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

25.03.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Norske kroner i mynter

I desember 2021 ble pensjoner tilleggsregulert

22.02.22

Alderspensjon og AFP under utbetaling ble regulert på nytt for 2021. Endringen ble gjennomført i pensjonsutbetalingen i desember.