Regulering av pensjon

Pensjoner fra KLP blir regulert 1. mai hvert år. Øker pensjonen din, blir økningen normalt etterbetalt i juni måned. Reguleringen skjer automatisk, og du trenger ikke å gjøre noe.

Så mye reguleres pensjonen din

Fra 1. mai 2023 økte grunnbeløpet (G) i folketrygden med 6,41 prosent. Det nye grunnbeløpet er på 118.620 kroner.

Med virkning fra 1. mai 2023, reguleres de forskjellige pensjonene slik:

Alderspensjon og AFP reguleres med 8,54 prosent. AFP-tillegget på 20.400 kroner reguleres ikke.

Uførepensjon reguleres med 6,41 prosent.

Etterlattepensjon for de over 67 år reguleres med 8,54 prosent, mens etterlattepensjon for de under 67 år reguleres med 6,41 prosent.

I 2023 reguleres alderspensjon, AFP, og etterlattepensjon for de over 67 år med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Uførepensjon og etterlattepensjon for de under 67 år reguleres i takt med grunnbeløpet, og har derfor en litt annen regulering.

Regulering av pensjon under opptjening

Er du født i 1963 eller senere, blir alderspensjon og AFP under opptjening regulert i takt med grunnbeløpet i folketrygden.

Er du født i 1962 eller tidligere, vil det være lønnsøkningen din som regulerer opptjening til alderspensjon og AFP.

Det er myndighetene som bestemmer hvor mye grunnbeløpet i folketrygden og pensjoner skal reguleres. Dette gjøres årlig i det som kalles Trygdeoppgjøret, og blir normalt klart i løpet av mai måned.

Hvorfor er ikke min pensjon regulert med 8,54 prosent?

Reguleringen for deg som har gått over til alderspensjon det siste året er litt annerledes.

Vi regulerer pensjonen 1. mai 2023 ut fra hva som har skjedd det siste året, altså tidsrommet 1. mai 2022 til 1.mai 2023. Det er den pensjonen du mottar per 1. mai 2023 vi regulerer.

Pensjonen skal «pensjonsreguleres» for det tidsrom den har vært utbetalt, og «lønnsvekstreguleres» for tidsrom den ikke har vært utbetalt.

Hvis du eksempelvis tok ut alderspensjon 1. januar 2023 eller hadde AFP før du fylte 67 år og gikk over til alderspensjon 1. januar 2023, regulerer vi alderspensjonen med 8,54 prosent for tidsrommet 1. januar 2023 – 1. mai 2023 (fire måneder) og med 6,41 prosent for tidsrommet 1. mai 2022 – 1. januar 2023 (åtte måneder).

Regulering for deg som har tatt ut eller gått over til alderspensjon det siste året er derfor ikke med 8,54 prosent.

Logg inn på Min Side

På Min Side finner du detaljer om pensjonen din. Her kan du også registrere inntekt, legge inn ekstra skattetrekk eller endre kontonummer. 

Logg inn