Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler. 

Lurer du på hvilken aldersgrense du har?

Hvis du er usikker på hvilken aldersgrense du er registrert med, kan du logge deg inn på Min side, eller sjekke med arbeidsgiveren din. I Pensjonsveilederen på Min side kan du også se hvor mye du kan få i pensjon og du kan søke om pensjon.

Logg inn på Min side

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben, og når du kan gå av med alderspensjon. De fleste av våre medlemmer har aldergrense 70 år.

  • Gjelder det deg, kan du ta ut alderspensjon fra du er 67 år om du er født i 1962 eller tidligere. Du kan ta ut AFP om du vil gå av tidligere. 
  • Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut pensjon fra du er 62 år, men den årlige pensjonen øker betydelig om du utsetter uttaket. 

Hva er en særaldersgrense?

Rundt en tredjedel av medlemmene i KLP har særaldersgrenser på 60 og 65 år. Det som kjennetegner stillinger som har særaldersgrense er at jobben enten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning (slik som eksempelvis sykepleiere, renholdere og helsefagarbeidere), eller at jobben stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper (eksempelvis brannkonstabler og ambulansesjåfører).

Hva blir pensjonen?

Har du særaldersgrense kan du som hovedregel gå av med en tjenestepensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fra du slutter og frem til 67 år, men det forutsetter at du har full tjenestetid. 

Full tjenestetid kan beregnes som aldersgrensen for stillingen din fratrukket alderen da du først ble medlem i offentlig tjenestepensjon, likevel ikke mer enn 40 år og ikke mindre enn 30 år. Har du lavere tjenestetid enn dette blir pensjonen justert forholdsmessig.

Pensjonen blir også justert i forhold til din gjennomsnittlige stillingsprosent i de 30 beste årene.

Alderspensjonen fra 67 år kan bli lavere

Vær klar over at alle som har særalderspensjon før 67 år, får alderspensjon fra 67 år. Samlet alderspensjon fra 67 år kan bli både høyere og lavere enn 66 prosent avhengig av opptjening og når du er født. Sjekk hva alderspensjonen din blir fra 67 år før du bestemmer deg for å gå av med særalderspensjon.

Hva med de som er født i 1963 eller senere?

Vær klar over at reglene for alderspensjon for de med særaldersgrense kan bli endret for alle som er født i 1963 eller senere.

Du skal kunne gå av med en tidligpensjonen som skal beregnes som 66 prosent av pensjonsgrunnlaget justert for medlemstid. Dette er vedtatt og denne pensjonen innvilges etter samme regler som for eldre årskull.

Men hvordan alderspensjonen skal beregnes fra 67 år er ikke avklart. Les mer om dette i «Hva med de som har særaldersgrense?».

Hva er 85-årsregelen?

Har du en stilling med særaldersgrense kan du gå av med pensjon tre år før du når aldersgrensen din, om du oppfyller 85-årsregelen. Det betyr at summen av medlemstiden du har i den offentlige tjenestepensjonsordningen og alderen din må bli minimum 85.

For eksempel: Har du aldersgrense 65 år må du ha vært medlem i KLP i 23 år for å ta ut pensjon fra du er 62 år.  62+23= 85.

Hva skjer hvis jeg bytter jobb og får en høyere aldersgrense?

Har du hatt en særaldersgrense og går over til en stilling med høyere aldersgrense (70 år), legges den nye høyere aldersgrensen først til grunn etter 1 år. Du kan derfor gå av med den gamle lavere aldersgrensen inntil ett år etter at du har gått over i en stilling med høyere aldersgrense i jobben. 

Dette gjelder ikke hvis du er sykepleier. Her legges den høyere stillingen til grunn fra den dagen du får den høyere aldersgrensen.

Det finnes unntak 

I enkelte yrker kan du likevel få beholde retten til å ta ut pensjon etter tidligere lavere aldersgrense selv om du har skiftet stilling. Det gjelder om du har hatt et yrke med tung belastning, og det ikke er mer enn 10 år fra du har gått over i den nye stillingen til du ønsker å ta ut pensjon. Du må også ha hatt stillingen med lavere aldersgrense i totalt 15 år. Dette gjelder for eksempel renholdere og sykepleiere, som har særaldersgrense på 65 år.

Har du hatt et yrke med særaldersgrense 60 år, som stiller særskilte fysiske og psykiske krav til jobben (eksempelvis brannkonstabel og ambulansesjåfør), kan du ikke beholde denne retten.

Plikten til å slutte ved særaldersgrensen er fjernet

Stortinget har fjernet plikten til å fratre en stilling med særaldersgrense fra 1. juli 2021. Les mer om dette i «Hva med de som har særaldersgrense?» eller på stortinget.no

Les også

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Bruttopensjon for nybegynnere

20.09.22

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

07.11.22

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

20.01.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.