Bestemor med barnebarn ute i hagen.

Hvor lenge får jeg utbetalt pensjon?

Det er mange forskjeller på pensjonsordningen du får i det offentlige og det private. En av de største forskjellene er at den private tjenestepensjonen får du som regel utbetalt i 10 år, mens den offentlige tjenestepensjonen får du utbetalt resten av livet.

Nysgjerrig på hva du får i pensjon?

Har du en jobb med pensjon fra KLP får du et estimat på hvor mye du vil få i pensjon ved å logge deg inn på Min side. Er du fremdeles ung og lovende er det selvsagt større usikkerhet i tallet, men ta gjerne en titt allikevel, så ser du omtrent hvordan det ligger an nå.

Logg inn

Bli klokere på pensjon

Bruk 5 minutter og vi forklarer kort hva pensjon er og hvordan du selv kan påvirke din økonomiske fremtid. 

Ta lynkurset i pensjon

Alle i Norge får grunnpensjon fra NAV, men pensjonen du får i tillegg til det, varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Med offentlig tjenestepensjon får du utbetalt pensjonen fra arbeidsgiver resten av livet, og kan være trygg på at utbetalingen blir den samme uansett hvor gammel du er. Dette er bare en av fordelene med å ha offentlig tjenestepensjon. Her har vi samlet noen av de andre fordelene du bør vite om.

En ferdig pakke

Pensjon i privat sektor er forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, mens offentlig tjenestepensjon er en ferdig pakke med både pensjon, uføre- og etterlattepensjon. Denne pakken er blitt til etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet gjennom mange år.

Ulike typer sparegriser

Pensjonen man får fra arbeidsgivere i privat sektor er en slags «sparegris hvor arbeidsgiver setter av minimum 2% av lønnen til pensjonssparing. Pengene blir som oftest satt i fond, og det er ment at pengene skal vokse ut fra avkastning i markedet. Det er arbeidstaker som har alt ansvar for pensjonspengene sine og må velge hvilken type risiko på fondet, og må ta alle tap helt på egen hånd, men får også all gevinst.

Offentlig tjenestepensjon er også en sparegris, men den fungerer på en annen måte. Den er tilpasset de som jobber i de mest vanlige yrkene i offentlig sektor og det er lagt stor vekt på å gi trygghet og forutsigbarhet, både i gode og dårlige tider. Du blir trukket 2% av lønnen din og arbeidsgiver betaler inn i snitt mellom 12-16%. Det gir deg en viss andel av sluttlønnen din justert for blant annet hvor mye du har jobbet og hvor mye du har tjent. Du slipper å bære risiko for at pengene krymper om aksjemarkedet stuper, men du får ikke de største gevinstene heller.

Trygghet i vanskelige dager

Jobber du i det offentlige og blir syk, kan du ha rett på uførepensjon i KLP og med et tillegg dersom du har barn under 18 år. Etterlater du deg ektefelle og evt. barn under 20 år når du dør så får de utbetalt en etterlattepensjon. I det private er det opp til den enkelte arbeidsgiver å tilby denne typen goder.

Hva bør du som jobber i det offentlige egentlig vite om pensjonen din?

Vi vet at mange synes pensjon virker fjernt, ullent og vanskelig og føler dårlig samvittighet for at de ikke har satt seg inn i det. Vi er opptatt av bidra til at tanken på pensjon ikke skal gi deg dårlige følelser. Husk at offentlig tjenestepensjon er laget og fremforhandlet gjennom mange år for å gi deg en grunnleggende trygghetsfølelse hele livet. Du skal vite at du er ivaretatt den dagen du slutter å jobbe, dersom du blir syk og at dine etterlatte blir ivaretatt når du dør.

Så er det sånn at pensjonssystemet er bygget opp slik at dine valg om jobb og penger gjennom livet, påvirker hva du får utbetalt i pensjon. Hovedsakelig betyr det at jo mer du jobber og jo mer du tjener, jo mer pensjon får du. Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen, så du får en oversikt over valgsituasjonene du bør være obs på.

Interessert i offentlig tjenestepensjons-systemet?

I denne artikkelen har vi forsøkt å forklare offentlig tjenestepensjon med tanke på hva du som jobber i det offentlige bør vite, for å kunne ta mer informerte valg, om jobb og penger gjennom livet. Den er kraftig forenklet og generalisert. Offentlig tjenestepensjon er et godt, men veldig komplekst system og det finnes massevis av unntak, blant annet ulike regler og ordninger for ulike alderskull, når du er innmeldt og ikke, og andre regler og forbehold. Du som er interessert i å vite mer om selve systemet kan lese mer her.

Interessante artikler

Familiebilde av to stolte mammer med sitt barn

Pensjonsråd for ulike livsfaser

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Grepene du bør tar avhenger av hvor du er i livet.

17.06.19

Far og datter på tur.

Du kan tjene på å flytte pensjonskapital-bevis til oss

KLP tar lave gebyrer på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg til gode. Forvaltningshonoraret Forvaltningshonorar er gebyret forvalteren din tar for å plassere pengene dine. Forvaltningshonoraret er en andel av saldoen i fondet ditt. på pensjonskapitalbevis er bare 0,3 prosent for deg som har jobb med pensjon i KLP.

05.02.20

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

29.10.19