Arbeider med sag på verksted

Hvilken tjenestepensjon har du?

Arbeidsgivere må ha pensjonsordning for sine ansatte. Det kalles for tjenestepensjon. Men mange ansatte vet ikke hvilken type tjenestepensjon arbeidsgiver har for dem. Dette er de forskjellige tjenestepensjonene.

Offentlig ansatte har offentlig tjenestepensjon

De som jobber i kommune, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har offentlig tjenestepensjon gjennom KLP eller en pensjonskasse. De aller fleste som har pensjonsordningen gjennom KLP har offentlig tjenestepensjon og de blir medlemmer i KLP. Lærere og de som jobber i staten har sin offentlige tjenestepensjon gjennom SPK (Statens Pensjonskasse). Den offentlige tjenestepensjonen er lik for ansatte i offentlig sektor uavhengig av leverandør.

Mer om offentlig tjenestepensjon i KLP

Tjenestepensjoner i privat sektor

I privat sektor er det tre typer tjenestepensjon. 

  • Innskuddspensjon
  • Ytelsespensjon
  • Hybridpensjon

Innskuddspensjon er den dominerende tjenestepensjonen i privat sektor

De aller fleste som jobber i privat sektor har innskuddspensjon. Arbeidsgiver setter inn en fast andel av lønnen til pensjonen. Pensjonskapitalen vokser med innskudd og avkastning. Den ansatte kan normalt endre hvordan pengene plasseres med fritt investeringsvalg. Pensjonen kan tas ut fra 62 år, den må tas ut over minst 10 år og minst til du er 77 år. Men du kan fritt velge en lengre utbetalingstid eller livsvarig utbetaling. KLP leverer også innskuddspensjon. Svært mange bedrifter som tidligere hadde ytelsespensjon i privat sektor har endret tjenestepensjonsordningen til innskuddspensjon. Det er også en del virksomheter med delvis offentlig tilknytning som har gått over fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon.

Mer om innskuddspensjon i KLP

Ytelsespensjon i privat sektor

Ytelsespensjonen i privat sektor tar sikte på at tjenestepensjonen pluss folketrygden skal bli ca. 66 prosent av lønnen. Det er fortsatt noen bedrifter som har ytelsespensjon i privat sektor. Men svært mange bedrifter har lukket denne tjenestepensjonen. Når ytelsespensjoner blir avviklet eller ansatte slutter i bedrifter med denne tjenestepensjonen får de såkalte fripoliser for pensjonsrettighetene sine.

Mer om foretakspensjon (ytelsespensjon i privat sektor)

Hybridpensjon er lite utbredt

Det finnes også en tjenestepensjon som ligner på innskuddspensjon under opptjening og på ytelsespensjon under utbetalingsfasen. Den kalles for hybridpensjon, men blir regulert av tjenestepensjonsloven. KLP selger ikke hybridpensjon.

Hvordan kan jeg sjekke hvilken tjenestepensjon jeg har?

Du kan spørre arbeidsgiveren din. Du kan også sjekke hvilken type tjenestepensjon og hvor mye omtrent kan få i god tid før pensjonsalderen, ved å logge deg inn på Min Side, norskpensjon.no eller på NAV sine nettsider.

Husk å se på tjenestepensjonen i sammenheng med folketrygden, gjeld og egen sparing. Sjekk pensjonen din, ikke bli pensjonsoverrasket når du går av med pensjon!

Se også - pensjon for nybegynnere

Les også disse artiklene

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

20.12.19

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan opptjeningsreglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere.

11.03.20