Oljetønne

Pensjonspengene holder seg helt unna enkelte bransjer

Det finnes bransjer vi mener aldri kan bidra positivt til samfunnsutviklingen og som vi holder pensjonspengene helt unna.  

Gikk ut av tobakk for 20 år siden

I KLP har vi jobbet aktivt med ansvarlige investeringer lenge. Det høres rart ut i dag, men i 2001 var vi blant de første finansaktørene som tok pengene helt ut av tobakksbransjen, etter innspill fra helseforetakene som eier oss. Det er krevende arbeid å gå opp nye stier, men belønningen er at vi ser det nytter. I dag er det få store finansaktører som investerer i tobakksbransjen, og en stadig mindre andel av verdens befolkning røyker. Da er det verdt det.

Visse ting holder pensjonspengene seg helt unna. Det gjelder for eksempel avhengighetsskapende bransjer som pengespill, tobakk og produksjon av alkohol. Misbruk og avhengighet rammer sårbare grupper av befolkningen og skaper store kostnader for fellesskapet.   

Pensjonspengene er heller ikke investert i klimaverstingene kull og oljesand, samt noen typer våpen og pornografi.  

Disse bransjene og produktene er ikke pensjonspengene investert i:

Interessante artikler

Kumlokk med en krans av gress og planter

Pensjonspengene blir strenge når de må - og trekker seg ut når nok er nok

25.02.21

Vi vet vi er strenge, men noen ganger er det nødvendig. Årlig har vi dialog med 200 selskaper for å følge opp konkrete hendelser, eller brudd på våre retningslinjer.

Spilleregler for ansvarlig drift

25.02.21

Pensjonspengene kjemper for spilleregler som hjelper selskapene til å drive ansvarlig og bærekraftig.

PingMe garn
PingMe garn

Pensjonspengene redder havet og skaper arbeidsplasser 

15.03.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et sånt oppstartselskap er OSAC. De bidrar i tillegg til å løse en global miljøutfordring.