Kumlokk med en krans av gress og planter

Pensjonspengene blir strenge når de må - og trekker seg ut når nok er nok

Vi vet vi er strenge, men noen ganger er det nødvendig. Årlig har vi dialog med 200 selskaper for å følge opp konkrete hendelser, eller brudd på våre retningslinjer.

Vi går ut av selskaper som driver med systematiske eller grove brudd på disse.

Pensjonspengene er plassert i tusenvis av selskaper rundt omkring i verden. Der skal de vokse til den dagen du trenger dem. Men vet du egentlig om pengene bidrar til noe bra her i verden? Eller brukes de for å lyve, undertrykke, utnytte, drepe eller bidra til ødeleggelse av jordas miljø og klima?

Du må nesten bare stole på at vi passer på. Men hvordan klarer vi det?

Store investorer som KLP, som forvalter 790 milliarder pensjonskroner, er med på å forme samfunnsutviklingen og vi bruker mulighetene vi har til å påvirke. Det høres kanskje rart ut, men noe av det viktigste vi gjør er å snakke med selskaper og bransjer som bryter med retningslinjene våre (link til reglene for pensjonspengene) eller som har stor risiko for å gjøre det. Årlig er vi i direkte dialog med 200 selskaper på den måten. Vi prøver så langt vi kan også å gjøre dette sammen med andre store investorer. Da skaper vi enda større press.

Les mer om hvordan vi jobber langsiktig og systematisk etter denne metoden i eksempelet som handler om uforsvarlig skraping av skip

Vi håper alltid at vi skal løse utfordringer med dialog, men iblant er det ikke nok. Da blir vi nødt til å bruke sterkere virkemidler, og om ingen ting annet hjelper trekker vi pensjonspengene ut av selskapet. Dette er en reell trussel for mange selskaper, da mange investorer ser til hva store aktører som KLP gjør.

Når vi trekker pensjonspengene ut av et selskap så er det begrunnet i brudd på en eller flere av disse kriteriene: