Tromsø, Norge.
Tromsø, Norge.

Jakter gründeridéer innen marine råstoffer i Tromsø

Denne uken går startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken – Marine råstoff i Tromsø.

– Vi ønsker å bidra til best mulig utvikling av lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap investerer derfor KLP stadig mer av pensjonspengene i selskaper i en tidlig fase, sier Aage Schaanning, som er konserndirektør for økonomi og finans i KLP.

Fredag 9. april lanseres akseleratorkonseptet KLP Trykktanken – Marine råstoff i Tromsø. Sjømatnæringen er i vekst. Det gir også større volumer av rester av råstoffer fra næringen, som for eksempel kan bli medisin, kosttilskudd, kosmetikk eller dyrefôr.

Målet med KLP Trykktanken å finne og videreutvikle fire spennende nordnorske forretningsmuligheter innenfor marine råstoff som kan gjøres investeringsklart og få et løft på veien mot kommersialisering.

Ressursnettverk

KLP Trykktanken er en prosess for å sette fart og retning på forretningsideer fra gründermiljø, næringsliv og forskning og utvikling. I konseptet jobber et tverrfaglig team med ideen, og deltakerne får tilgang til et omfattende ressursnettverk med blant annet investorer og fagekspertise fra Sintef.

For en eller flere heldige gründere kan prosessen ende opp med en investering av KLP-midler gjennom CoFounder. Bioteknologiklyngen Biotech North er også en partner i gjennomføringen av prosjektet.

– Hensikten med Trykktanken er å identifisere spennende forretningsmuligheter innenfor etablert næringsliv og gründermiljø på tvers av regionene i nord, sier Vilde Kvarberg fra investerings- og managementselskapet CoFounder.

Fristen for gründere og lokalt næringsliv til å melde inn gode idéer er 7. mai. I slutten av mai er det kick-off samling for de utvalgte bedriftene. 15.-16. juni gjennomføres det en avsluttende Trykktanken-samling over to dager i Tromsø.

Meld inn din forretningsidé på Trykktanken.no

Interessante artikler

Aage Schaanning
Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.

På jakt etter fremtidens bedrifter i Bodø

19.11.21

Startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken - Digitalisering i Bodø går denne uken.

Havn

Investerer penger i lokalsamfunn

02.11.21

Pensjonspenger er ikke bare viktig for den enkelte pensjonist, de bidrar også til utvikling av lokalsamfunn.