Aage Schaanning
Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.

På jakt etter fremtidens bedrifter i Bodø

Startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken - Digitalisering i Bodø går denne uken.

– Vi ønsker å bidra til best mulig utvikling av lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap investerer derfor KLP stadig mer av pensjonspengene i selskaper i en tidlig fase, sier Aage Schaanning, som er konserndirektør for økonomi og finans i KLP.

Onsdag 17. mars lanseres akseleratorkonseptet KLP Trykktanken - Digitalisering i Bodø. Målet er å finne og videreutvikle lokale nordnorske bedrifter, som gjennom digitale løsninger kan øke ressursutnyttelse og effektivisering og skape nytt næringsliv lokalt.

Ressursnettverk

KLP Trykktanken er en prosess for å sette fart og retning på forretningsideer fra gründermiljø, næringsliv og forskning og utvikling. I konseptet jobber et tverrfaglig team med ideen, og deltakerne får tilgang til et omfattende ressursnettverk med blant annet investorer og fagekspertise fra Sintef.

For en eller flere heldige gründere kan prosessen ende opp med en investering av KLP-midler gjennom CoFounder.

Bak konseptet står også lokalt næringsliv gjennom Bodø-regionens utviklingsselskap (BRUS) og Kunnskapsparken Bodø. KLP er finansiell partner og Sintef er partner for forskning og utvikling.

– Dette er den første av totalt fire slike trykktanker som vi gjennomfører mot de mest spennende miljøene i Nord-Norge i år. Hensikten med satsingen er å identifisere spennende forretningsmuligheter innenfor etablert næringsliv og gründermiljø på tvers av regionene i nord, sier Vilde Kvarberg fra investerings- og managementselskapet CoFounder.

Fristen for gründere og lokalt næringsliv til å melde inn gode digitaliseringsidéer er 9. april. I mai er det kick-off samling for de utvalgte bedriftene. I juni gjennomføres en avsluttende Trykktanken-samling over to dager.

Interessante artikler

Såkorn Sintef

KLP investerer i såkornfond

05.06.19

Tirsdag 5. juni lanserte SINTEF et nytt såkornfond. KLP er et av selskapene som investerer i utvalgte oppstartsbedrifter gjennom fondet. Dette er KLPs første såkorninvestering.

Nordlys over lofoten, Norge.

KLP Trykktanker: satsning på næringsliv i Nord-Norge

17.03.21

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Nå ser vi etter kandidater i Nord-Norge.

bygning fjell snø vann

Pensjonspengene er med på å bygge Norge

20.04.21

En stadig større andel av pensjonspengene dine investeres i Norge og bidrar til å utvikle lokalsamfunn og norsk næringsliv.