Nordlys over opplyst bro ved fjorden

Disse er valgt ut til trykktank-satsing om digitalisering

Skrevet av: | 10.05.21

Nordnorske bedrifter og ideer innenfor digitalisering utvikles den kommende måneden gjennom akseleratorkonseptet.

For tiden deltar fire lokale, nordnorske ideer og bedrifter i KLP Trykktanken Digitalisering i Bodø. For en eller flere av gründerne kan prosessen ende opp med en investering av KLP-midler gjennom investeringsselskapet CoFounder. Det vil i så fall skje etter den avsluttende samlingen i begynnelsen av juni.

Barnereiseguider og software

De fire casene som deltar på den nordnorske satsingen KLP Trykktanken for digitalisering er:

Workability

Workability fra Tromsø har en softwareløsning for oppfølging av sykefravær/HMS. De jobber mot NAV og større konsern. Les mer på www.workability.no.

Bædi & Børdi

Bædi & Børdi fra Bodø som lager digitale reiseguider for barn. De har blant annet Vy som kunde. Caset er valgt ut fordi det er et bra konsept med flinke gründere. Les mer på www.baahdybirdy.com.

Visual 360

Visual 360 fra Brønnøysund har tids- og kostnadseffektive metoder for å lage det som kalles digitale tvillinger, som kan ses på som en modell av et fysisk objekt som gjerne inneholder ulike sensorer. I utgangspunktet driver de med 3D-modellering og noe mer. Kan ha et internasjonalt marked. Driver i utgangspunktet med software, men er i prosess med prosjekter som også innebærer sensorikk, og har blant annet et samarbeid med Helgeland Kraft for en grønnere produksjon av kraft. Les mer på www.visual360.no.

NORMS

NORMS fra Narvik som driver med autonome undervannsinspeksjon- og tjenester. Her er det snakk om å etablere et større konsern for slike tjenester der NORMS er resultatet av en sammenslåing av flere aktører. Det handler altså om hvordan flere aktører/miljøer kan samles for å bygge noe større.

Utvikler fremtidens næringsliv

Disse fire casene skal nå gjennom KLP Trykktanken, som er en prosess for å sette fart og retning på forretningsideer fra gründermiljø, næringsliv og forskning og utvikling. I konseptet jobber et tverrfaglig team med ideen, og deltakerne får tilgang til et omfattende ressursnettverk med blant annet investorer og fagekspertise fra Sintef.

Bak konseptet står også lokalt næringsliv gjennom Bodø-regionens utviklingsselskap (BRUS) og Kunnskapsparken Bodø. KLP er finansiell partner og Sintef er partner for forskning og utvikling.

– Vi ønsker å bidra til best mulig utvikling av lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap investerer derfor KLP stadig mer av pensjonspengene i selskaper i en tidlig fase, sier Aage Schaanning, som er konserndirektør for økonomi og finans i KLP.

– Dette er den første av totalt fire slike trykktanker som vi gjennomfører mot de mest spennende miljøene i Nord-Norge i år. Hensikten med satsingen er å identifisere spennende forretningsmuligheter innenfor etablert næringsliv og gründermiljø på tvers av regionene i nord, sier Vilde Kvarberg fra investerings- og managementselskapet CoFounder.

Interessante artikler

Tromsø, Norge.
Tromsø, Norge.

Jakter gründeridéer innen marine råstoffer i Tromsø

19.11.21

Denne uken går startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken – Marine råstoff i Tromsø.

KLP Trykktanker: satsning på næringsliv i Nord-Norge

10.01.22

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Nå ser vi etter kandidater i Nord-Norge.

Aage Schaanning
Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.

På jakt etter fremtidens bedrifter i Bodø

19.11.21

Startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken - Digitalisering i Bodø går denne uken.