Dette er fremtidens ledere 2023

Det er tre ledere med helt forskjellig bakgrunn og arbeidsoppgaver som stakk av med seieren i Fremtidens ledere 2023. Men på tross av forskjellene er det lett å se hva de har til felles: de brenner alle for samfunnsoppdraget de har, og mener lederskap først og fremst handler om folka, samarbeid og det å være tilstede. 

Det handler om folka

Om Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge

For tredje gang kåret KLP og AFF «Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge» i mai 2023. De tre vinnere får delta på det anerkjente Solstrandprogrammet Accelerate, til en verdi på omtrent 250 000 kroner.

Kåringen har som mål å løfte fram dyktige ledere i starten av sin lederkarriere, og å inspirere fremtidige lederspirer. Totalt ble omtrent 60 dyktige ledere nominert i år, og de tre dyktige vinnerne møttes for første gang 3. september på Solstrand i Bergen, klare for den første samlingen i Solstrandprogrammet Accelerate. Alle nominerte har også fått tilbud om å delta på et digitalt utviklingsprogram i regi av AFF, med oppstart 15. september.

Den ene er utdannet vernepleier og leder nå Miljøtjenesten i hele kommunen, den andre har selv jobbet mange år som intensivsykepleier før hun tok over ansvaret for 300 ansatte på en av Norges mest hektiske akuttavdelinger. Den siste var bare 24 år da hun ble avdelingsleder midt i en nedbemanningssituasjon.

På tross av forskjeller i alder, faglig kompetanse og ansvarsområder, har årets vinnere, Kim Håkon Pedersen fra Salangen kommune, Hanne Wikeby Asak fra Oslo universitetssykehus og May Rudi Grøtjorden fra Nore og Uvdal kommune, noen klare fellestrekk. I tillegg til å bli kåret til en av fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge, er det mye engasjement knyttet til samarbeid med og mellom medarbeiderne de leder.

– Det er umulig å sitte bak en lukket dør og drive ledelse. Ledelse skjer i samspill, sier leder for Miljøtjenesten i Salangen kommune, Kim Håkon Pedersen. 

Han får støtte av Hanne Wikeby Asak, som leder postoperativ og intensivsykepleie i akuttklinikken på Ullevål sykehus. Hun trekker frem det å få støtte og fasilitere samarbeid på tvers som et høydepunkt med å være leder.

May Rudi Grøtjord er enig. Som teamleder for eiendom og vei i Nore og Uvdal kommune er det samspillet mellom medarbeiderne hun er mest stolt av. 

– Alle er ikke på hver sin tue lenger. Det er noe jeg er stolt av, at det er min gjeng, legger hun til. 

Bli bedre kjent med vinnerne, og få et innblikk i deres arbeidshverdag i filmene under.

Bli med vinnerne på jobb

Om Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge

For tredje gang kåret KLP og AFF «Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge» i mai 2023. De tre vinnere får delta på det anerkjente Solstrandprogrammet Accelerate, til en verdi på omtrent 250 000 kroner.

Kåringen har som mål å løfte fram dyktige ledere i starten av sin lederkarriere, og å inspirere fremtidige lederspirer. Totalt ble omtrent 60 dyktige ledere nominert i år, og de tre dyktige vinnerne møttes for første gang 3. september på Solstrand i Bergen, klare for den første samlingen i Solstrandprogrammet Accelerate. Alle nominerte har også fått tilbud om å delta på et digitalt utviklingsprogram i regi av AFF, med oppstart 15. september.

Feiring

Bli kjent med vinnerne

Hanne Wikeby Asak 

Hanne har en krevende jobb på landets største sykehus med et enormt ansvar, og er opptatt av læring og utvikling for å klare å se nye løsninger og å skape gode arbeidsplasser. 

Bli bedre kjent med Hanne

May Rudi Grøtjorden 

May er en handlekraftig teamleder for eiendom og vei i Nore og Uvdal kommune. Hun er opptatt av å bidra både oppover og nedover på arbeidsplassen, og motiveres av å få bidra til at ting blir bedre.

Bli bedre kjent med May

Kim Håkon Pedersen

Kim har ansvar for omtrent 40 ansatte i Salangen kommune. Han mener åpenhet, involvering og tillit er avgjørende for å lykkes som leder, men at det aller viktigste er at man bryr seg, på ordentlig.

Bli bedre kjent med Kim Håkon