– Viktig at vi ikke stagnerer

Hanne Wikeby Asak har en krevende jobb på landets største sykehus med et enormt ansvar, og er opptatt av læring og utvikling for å klare å se nye løsninger og å skape gode arbeidsplasser. 
Hanne_Wikeby_Asak
Skrevet av: Nils Fredrik Wisløff-Høgestøl
Sist oppdatert: 09.06.23

Juryens begrunnelse

Det er vanskelig å ikke la seg imponere av Hanne Wikeby Asak. Kandidaten har drifts- og lederansvar for 300 spesialsykepleiere ved Avdeling for Postoperativ- og Intensivsykepleie ved Ullevål sykehus.

Virksomheten er sentral i behandlingen av kritisk syke, og helt nødvendig for beredskapen i landets største akuttvirksomhet. Hun beskrives som en leder med særdeles gode lederegenskaper og stor gjennomføringsevne, som er sterk både på fag og det relasjonelle, og med lyst og evne til å utvikle seg som leder. Utfordringene hun står i er utfordringer samfunnet vil se mer av i fremtiden. Hennes evne til å håndtere disse fremstår unike, og det i en av de mest krevende organisasjonene i landet.

Juryen er overbevist om at Hanne Wikeby Asak er en leder for fremtiden. Vi er trygge på at hun vil ha stort utbytte av Solstrandprogrammet Accelerate, og ikke minst vil tilføre verdifulle erfaringer og perspektiver til de andre deltakerne. 

Hva motiverer deg i jobben? 

Jeg jobber på landets største sykehus hvor vi stadig står med nye utfordringer. Her på OUS vi får til utrolig mye hver dag. Det er motiverende å se hva teamarbeid mellom flere ulike faggrupper får til, og dette i alt fra planlagt kirurgi til store kriser. 

Det å kunne få bidra til en positiv endring i en svært krevende arbeidshverdag sammen med gode kollegaer, og kunne jobbe for gode resultater som gir utslag i ansatte som trives på arbeidsplassen sin er motiverende. 

Det er også motiverende å kunne ha en arbeidsplass hvor vi hver dag står i nye arbeidsoppgaver som vi skal håndtere sammen. 

Hvor viktig er lederutvikling i jobben din? 

Det er veldig viktig med lederutvikling for meg. Vi er flere som har jobbet på samme sted i mange år og det er veldig viktig at vi ikke stagnerer eller ikke lærer oss å tenke nytt, men utvikler oss til å kunne se nye løsninger. Jeg lærer noe nytt nesten hver dag og det er viktig at vi som ledere også får fagutvikling for å kunne gjøre en god jobb. 

Betyr pensjonsordningen din noe for deg? 

 Pensjonist har jeg også tenkt til å bli en dag, selv om det heldigvis er lenge til. Derfor er pensjonsordningen noe som betyr mye for meg. Når den tid kommer vil jeg ønske at det forhåpentligvis blir en trygg og god tid etter arbeidslivet, noe pensjonsordningen vil bidra til nå. 

Juryens begrunnelse

Det er vanskelig å ikke la seg imponere av Hanne Wikeby Asak. Kandidaten har drifts- og lederansvar for 300 spesialsykepleiere ved Avdeling for Postoperativ- og Intensivsykepleie ved Ullevål sykehus.

Virksomheten er sentral i behandlingen av kritisk syke, og helt nødvendig for beredskapen i landets største akuttvirksomhet. Hun beskrives som en leder med særdeles gode lederegenskaper og stor gjennomføringsevne, som er sterk både på fag og det relasjonelle, og med lyst og evne til å utvikle seg som leder. Utfordringene hun står i er utfordringer samfunnet vil se mer av i fremtiden. Hennes evne til å håndtere disse fremstår unike, og det i en av de mest krevende organisasjonene i landet.

Juryen er overbevist om at Hanne Wikeby Asak er en leder for fremtiden. Vi er trygge på at hun vil ha stort utbytte av Solstrandprogrammet Accelerate, og ikke minst vil tilføre verdifulle erfaringer og perspektiver til de andre deltakerne.