– En god leder ser mennesket først

May Rudi Grøtjorden er en leder med handlekraft og tæl, som er opptatt av å bidra både oppover og nedover på arbeidsplassen, og som motiveres av å få bidra til at ting blir bedre.
May_Rudi_Grotjorden
Skrevet av: Nils Fredrik Wisløff-Høgestøl
Sist oppdatert: 09.06.23

Juryens begrunnelse

Det er lett å la seg engasjere av beskrivelsen av May Rudi Grøtjorden. En ung, dyktig kandidat, med fag- og personalansvar som teamleder for eiendom og vei i Nore og Uvdal kommune. Dette innebærer blant annet drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger og eiendommer, vei, park og trafikksikkerhet.

May bidrar med engasjement og mot, energi til å ta på seg store oppgaver og vilje til å ta tak i problemer. Hun beskrives som en leder som skaper resultater gjennom god ordenssans og tydelig kommunikasjon, samtidig som hun skaper entusiasme og arbeidsglede. May er en leder som tar tak både oppover og nedover i organisasjonen, som ser løsninger og som går ikke er redd for å gå inn i vanskelige oppgaver.

Dette er en sterk nominasjon helt uavhengig av kandidatens alder, men når man tar hennes unge alder med i betraktningen, er det ingen tvil om at dette er en leder for fremtiden. May vil ha stort utbytte av Solstrandprogrammet Accelerate, og tilføre programmet nye tanker og perspektiver.

Hva betyr god ledelse for deg?

God ledelse handler om å få tilliten til å utføre og samtidig skape en trygghet ved valgene man tar. Det skal være rom for feil, men også rom for å kunne reflektere over hva man kunne gjort annerledes. En god leder ser mennesket først, ser mulighetene, ser utfordringene og et ønske om å skape en god utvikling. 

Hva motiverer deg i jobben?

Jeg motiveres av løsningsorienterte kollegaer, da ingen dag er lik og ingen løsninger er lik. Det å kunne jobbe i Nore og Uvdal kommune betyr at man får muligheten til å jobbe med utrolig mange ressurssterke personer og med veldig ulike bakgrunner. Det å kunne samarbeide med dyktige kollegaer, at alle står på for et best mulig resultat, DET motiverer meg! Jeg gleder meg alltid til å kunne reise ned på kontoret på Gvammen og møte alle mine flinke og inspirerende kollegaer. Gleden vi får over å ha kunne bidratt til at noe blir bedre, er alltid en god følelse og motiverer. Mine ledere motiverer meg ved å gi meg tillit til å kunne utfører lederskap på min måte, hvor jeg ikke trenger å benytte en «rolle» men jeg kan være meg sjøl fult og helt. 

Hvor viktig er lederutvikling i jobben din?

Utvikling er alltid viktig, man må aldri slutte å utvikle seg. For at vi skal fungere best mulig som et team må vi til en hver tid tilegne viktig kunnskap som skaper utvikling. Ved en lederutviklingprosess trur jeg vi vil kunne få utfordra oss på forståelsen av oss sjøl og hvordan vi kan benytte de ressursene rundt oss best mulig. Jeg har trua på at om jeg utvikler meg til en bedre leder skal det også gagne de rundt meg. Jobben vår handler om å drifte og vedlikeholde alt av Nore og Uvdal kommune sin eiendom, veier og parker. Det vil si at vi skal kunne håndtere uforutsette hendelser og prioritere raskt. Da er det viktig å alltid være beredt og åpen for å finne de beste løsninger for hver enkelt situasjon. Vi må være gode på allsidighet og gjøre det beste for innbyggerne og samfunnet. 

Betyr pensjonsordningen noe for deg?

Det å kunne tilby gode pensjonsordninger ved rekrutteringsprosessen er en viktig del for å gjøre Nore og Uvdal kommune attraktive som arbeidsgiver. Det er jo også svært viktig for å kunne beholde ansatte, ved at pensjonsordningene er gode og de har en trygg framtid se mot. For meg personlig betyr det mye da jeg har en god del år igjen av arbeidslivet, og jeg ønsker å leve et godt liv livet ut. 

 

Juryens begrunnelse

Det er lett å la seg engasjere av beskrivelsen av May Rudi Grøtjorden. En ung, dyktig kandidat, med fag- og personalansvar som teamleder for eiendom og vei i Nore og Uvdal kommune. Dette innebærer blant annet drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger og eiendommer, vei, park og trafikksikkerhet.

May bidrar med engasjement og mot, energi til å ta på seg store oppgaver og vilje til å ta tak i problemer. Hun beskrives som en leder som skaper resultater gjennom god ordenssans og tydelig kommunikasjon, samtidig som hun skaper entusiasme og arbeidsglede. May er en leder som tar tak både oppover og nedover i organisasjonen, som ser løsninger og som går ikke er redd for å gå inn i vanskelige oppgaver.

Dette er en sterk nominasjon helt uavhengig av kandidatens alder, men når man tar hennes unge alder med i betraktningen, er det ingen tvil om at dette er en leder for fremtiden. May vil ha stort utbytte av Solstrandprogrammet Accelerate, og tilføre programmet nye tanker og perspektiver.