Bamse hjerte

Spedbarnforsikring

Vi er opptatt av å ivareta tryggheten til de aller minste. Spedbarnforsikringen kan bidra til å skape litt større trygghet den aller første delen av barnet sitt liv. 

Har du jobb med pensjon i KLP, er denne forsikringen gratis.

Forsikringen gjelder i seks måneder fra bestilling av forsikringen og opphører senest når barnet er ni måneder.
Erstatningen gjelder ved død eller ulykke.

Bestill gratis spedbarnforsikring

Hva dekker forsikringen?

  • Engangsutbetaling på inntil 600.000 kroner ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
  • Engangsutbetaling på inntil 60.000 kroner ved død som følge av ulykke.
  • Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes inntil 60.000 kroner.

Her kan du lese fullstendige vilkår for spedbarnforsikringen

Hvem kan bestille forsikringen?

  • Har du pensjon i KLP, er du medlem og får denne forsikringen gratis.
  • Forsikringen kan bestilles fra barnet er født og frem til barnet er tre måneder. Den kan også bestilles fra termindato.
  • Når barnet har fylt 3 måneder, så anbefaler vi vår barneforsikring.

Her kan du lese mer om vår barneforsikring