Spedbarnforsikring

Vi er opptatt av å ivareta tryggheten til de aller minste. Spedbarnforsikringen kan bidra til å skape litt større trygghet den aller første delen av barnet sitt liv. 

  • Har du jobb med pensjon i KLP er denne forsikringen gratis.
  • Forsikringen gjelder i seks måneder fra bestilling av forsikringen og opphører senest når barnet er ni måneder.
  • Erstatning gjelder ved død eller ulykke.
Bestill gratis spedbarnforsikring

Hva dekker forsikringen?

  • Engangsutbetaling på inntil kr. 600.000,- ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
  • Engangsutbetaling på inntil kr. 60.000,- ved død som følge av ulykke.
  • Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes inntil kr. 60.000,-.

Her kan du lese fullstendige vilkår for spedbarnforsikringen

Hvem kan bestille forsikringen?

  • Har du pensjon i KLP er du medlem og får denne forsikringen gratis.
  • Forsikringen kan bestilles fra barnet er født og frem til barnet er tre måneder. Den kan også bestilles fra termindato.
  • Når barnet har fylt 3 måneder så anbefaler vi vår barneforsikring.

Her kan du lese mer om vår barneforsikring

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.