Bamse hjerte

Spedbarnforsikring

Vi er opptatt av å ivareta tryggheten til de aller minste. Spedbarnforsikringen kan bidra til å skape litt større trygghet den aller første delen av barnet sitt liv. 

Har du jobb med pensjon i KLP, er denne forsikringen gratis.

Bestill gratis spedbarnforsikring

Hvem kan bestille forsikringen?

Har du jobb med pensjon i KLP, får  du denne forsikringen gratis. Forsikringen kan bestilles fra barnet er født og frem til barnet er tre måneder. Den kan også bestilles fra termindato.

Hva dekker forsikringen?

Når spedbarn-forsikringen opphører

Spedbarnforsikringen gjelder i seks måneder fra du bestiller den, og opphører senest når barnet er ni måneder.

Etter dette bør du vurdere å kjøpe en barneforsikring 

Se hva barneforsikringen dekker

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall/livsforsikring

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.