KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar investerer bredt globalt i aksjer som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet bruker en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene. Fondet er ikke valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer i tillegg til at fossil energi og våpen utelukkes fra investeringene.

 

Mer om vårt Svanemerkede fond her