KLP AksjeGlobal LavBeta II

KLP AksjeGlobal LavBeta II investerer i aksjer notert i utviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Fondets målsetting er å oppnå en avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen, men med lavere risiko. Fondet er valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.