Kløverblomster i motlys

Indeksfond

Indeksfond er helt vanlige aksjefond, men med svært lave kostnader. Indeksfond har som mål å følge verdiutviklingen i et referansemarked så nært og billig som mulig. 

En referanseindeks er en målestokk for verdien av aksjene/verdipapirene i et marked eller på en børs. Endringer i referanseindeksens verdi viser den gjennomsnittlige utviklingen for aksjene i det aktuelle markedet. 

Fordi indeksfond investerer likt som referanseindeksen, slipper forvalteren å bruke tid på å vurdere hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. Dette gjør at indeksfond koster mindre enn aktive aksjefond. Alt annet likt; betaler du mindre for sparingen, får du mer penger igjen selv.

Vi tilbyr disse indeksfondene

Trykk på hvert enkelt fond for mer detaljer.

KLP AksjeNorden Indeks

KLP AksjeNorden Indeks investerer i nordiske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den nordiske referanseindeksen. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeGlobal Indeks I

KLP AksjeGlobal Indeks I investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP AksjeGlobal Indeks II investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. Fondet er valutasikret.

KLP AksjeGlobal Indeks III

KLP AksjeGlobal Indeks III investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. Fondet er valutasikret.

KLP AksjeGlobal Indeks IV

KLP AksjeGlobal investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene og er valutasikret.

KLP AksjeGlobal Indeks V

KLP AksjeGlobal forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I investerer i mellom-store aksjer i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II investerer i mellom-store aksjer i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I

KLP AksjeFremvoksende investerer i aksjer notert i fremvoksende aksjemarkeder. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II investerer i aksjer notert i fremvoksende aksjemarkeder. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene og er ikke valutasikret

KLP AksjeVerden Indeks

KLP AksjeVerden Indeks er et fond i fond som investerer i de indeksnære fondene KLP AksjeGlobal Indeks I (ca. 85-90 %) og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I (ca 10-15 %). Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeNorge Indeks investerer i norske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik hovedindeksen på Oslo Børs.

KLP AksjeNorge Indeks II

KLP AksjeNorge Indeks II investerer i norske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik hovedindeksen på Oslo Børs.

KLP AksjeEuropa Indeks I

KLP AksjeEuropa Indeks I investerer i europeiske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den europeiske referanseindeksen. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeEuropa Indeks II

KLP AksjeEuropa Indeks II investerer i europeiske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den europeiske referanseindeksen. Fondet er valutasikret.

KLP AksjeEuropa Indeks III

KLP AksjeEuropa Indeks III investerer hovedsakelig i aksjemarkedet i Europa. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik dette markedet. KLP AksjeEuropa Indeks III er ikke valutasikret.

KLP AksjeEuropa Indeks IV

KLP AksjeEuropa investerer hovedsakelig i aksjemarkedet i Europa. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik dette markedet og er valutasikret.

KLP AksjeUSA Indeks USD

KLP AksjeUSA Indeks USD investerer i amerikanske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeUSA Indeks II

KLP AksjeUSA Indeks II investerer i amerikanske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen. KLP AksjeUSA Indeks II er valutasikret.

KLP AksjeUSA Indeks III

KLP AksjeUSA Indeks III investerer i amerikanske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeUSA Indeks IV

KLP AksjeUSA Indeks IV investerer i amerikanske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen. KLP AksjeUSA Indeks IV er valutasikret.

KLP AksjeAsia Indeks I

KLP AksjeAsia Indeks I investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. KLP AksjeAsia Indeks I er ikke valutasikret.

KLP AksjeAsia Indeks II

KLP AksjeAsia Indeks II investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. Fondet er valutasikret.

KLP AksjeAsia Indeks III

KLP AksjeAsia Indeks III investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. Fondet er ikke valutasikret.

KLP AksjeAsia Indeks IV

KLP AksjeAsia Indeks IV investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. Fondet er valutasikret.